บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 2.000 - 2.500 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำที่ฝากเงินเป็นรายเดือน
 • รับดอกเบี้ยสูง
 • ไม่เสียภาษีดอกเบี้ย
 • ฟรี ประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชม. ด้วยวงเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน
ลักษณะบัญชี
:
ต้องฝากทุกเดือน (24,36,48 และ 60 เดือน)
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24 - 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 9,500 2.000 % - - - -
ตั้งแต่ 10,000 ถึง 24,500 2.250 % - - - -
25,000 2.500 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 16,500 2.500 % - - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 12,500 2.500 % - - - -
60 เดือน ตั้งแต่ 1,000 ถึง 10,000 2.500 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
กรณีผู้ฝากเงินมีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 65 ปี ณ วันที่ประสบอุบัติเหตุจะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70%ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

เงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน (ระยะเวลาฝาก 24 เดือน) สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อปี ต่อกรมธรรม์ (ระยะเวลาการจ่ายเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ประกัน) ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2562 และกรมธรรม์ที่ซื้อจะต้องได้รับการอนุมัติภายในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 สามารถเปิดบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษีทวีสิน ระยะเวลาฝาก 24 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2562 ยอดเงินฝากต่อเดือนขั้นต่ำ 1,000 บาท หรือไม่เกิน 10% ของเบี้ยประกันปีแรก (จำกัดยอดเงินฝาก 25,000 บาทต่อเดือน) 

 • เมื่อซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาทเป็นต้นไป ต่อปีต่อกรมธรรม์ และมียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาท แต่ไม่ถึง 10,000 บาท รับดอกเบี้ย 3.00%
 • เมื่อซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 100,000 บาทเป็นต้นไป ต่อปีต่อกรมธรรม์ และมียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 25,000 บาท รับดอกเบี้ย 3.25%
 • เมื่อซื้อประกันชีวิต และชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 250,000 บาทเป็นต้นไป ต่อปีต่อกรมธรรม์ และมียอดเงินฝากต่อเดือน 25,000 บาท รับดอกเบี้ย 3.50%
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่าๆกัน ด้วยระยะเวลา 24,36,48 หรือ 60 เดือนโดยยอดเงินฝากรวมกันแล้วไม่เกิน 600,000 บาท
 2. ลูกค้าต้องนำเงินฝากในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละเดือน ตั้งแต่ 1,000 - 25,000 บาทโดยสามารถฝากได้ทุกวันทำการของธนาคารภายในเดือนนั้นๆ ด้วยจำนวนเงินเท่ากับที่เปิดบัญชี เป็นระยะเวลาติดต่อกันจนกว่าจะครบกำหนด และอณุญาตให้ผิดเงื่อนไขการฝากได้ไม่เกิน 2 งวด แต่ต้องฝากครบตามจำนวนเดือน ตามสัญญา
 3. สามารถเปิดบัญชีให้กับผู้เยาว์เพิ่ม โดยถือว่าเงินในบัญชีเป็นของบุตรผู้เยาว์
 4. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ถ้ามียอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา 24 เดือนของการฝากเงิน โดยไม่ต้องเสียค่าเบี้ยประกันไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทั่วโลกด้วยวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินที่จะต้องฝากต่อในบัญชีหลังจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ หรือสูงสุด 1,200,000 บาทต่อบัญชี
 5. ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ครบกำหนด
 6. ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีหลังวันครบกำหนด ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์หักภาษี
 7. ในการถอนเงินหรือปิดบัญชีต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ไม่สามารถถอนก่อนกำหนดได้ ยกเว้นกรณีปิดบัญชี
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 2 ก.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ