บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป และประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป และประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.450 - 1.550 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากประจำที่สามารถเลือกรับดอกเบี้ยได้ทั้งแบบเมื่อครบกำหนดระยะเวลา และแบบรายเดือน
 • มีระยะเวลาให้เลือกฝากตั้งแต่ 1 - 60 เดือน
 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 1 - 3 เดือน, 48 เดือน และ 60 เดือน ให้บริการเฉพาะ ประเภทจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป และประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป และประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
1 - 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
1 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.450 % 0.750 % 0.750 % - -
ตั้งแต่ 3,000,000 0.700 % 0.850 % 0.850 % - -
2 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.450 % 0.750 % 0.750 % 0.750 % 0.750 %
ตั้งแต่ 3,000,000 0.700 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
3 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.800 % 0.850 % 0.850 % 0.850 % 0.850 %
ตั้งแต่ 3,000,000 1.050 % 0.950 % 0.950 % 0.950 % 0.950 %
4 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.800 % 0.850 % 0.850 % - -
ตั้งแต่ 3,000,000 1.050 % 0.950 % 0.950 % 0.950 % 0.950 %
5 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 0.800 % 0.850 % 0.850 % - -
ตั้งแต่ 3,000,000 1.050 % 0.950 % 0.950 % 0.950 % 0.950 %
6 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.050 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
ตั้งแต่ 3,000,000 1.300 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
7 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.050 % 0.900 % 0.900 % - -
ตั้งแต่ 3,000,000 1.300 % 1.000 % 1.000 % - -
8 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.050 % 0.900 % 0.900 % - -
ตั้งแต่ 3,000,000 1.300 % 1.000 % 1.000 % - -
9 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.100 % 0.900 % 0.900 % - -
ตั้งแต่ 3,000,000 1.350 % 1.000 % 1.000 % - -
10 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.100 % 0.900 % 0.900 % - -
ตั้งแต่ 3,000,000 1.350 % 1.000 % 1.000 % - -
11 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.100 % 0.900 % 0.900 % - -
ตั้งแต่ 3,000,000 1.350 % 1.000 % 1.000 % - -
12 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.300 % 1.050 % 1.050 % 1.050 % 1.050 %
ตั้งแต่ 3,000,000 1.400 % 1.100 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
13 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.300 % 1.100 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
ตั้งแต่ 3,000,000 1.400 % 1.100 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
14 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.300 % 1.100 % 1.100 % 1.100 % 1.100 %
ตั้งแต่ 3,000,000 1.400 % 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.450 % 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % 1.250 % 1.250 % 1.250 % 1.250 %
48 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % - - - -
60 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
 • สำหรับระยะเวลาการฝาก 1 - 3 เดือน, 48 เดือน และ 60 เดือน ให้บริการเฉพาะ ประเภทจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเท่านั้น
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. สำหรับเงินฝากประจำประเภทจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ไม่สามารถถอนเงินบางส่วนได้
 2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินดอกเบี้ยจากบัญชีใดๆ ของลูกค้าที่มีกับธนาคารทันที สำหรับดอกเบี้ยส่วนต่างระหว่างเงินฝากครบกำหนด และไถ่ถอนก่อนกำหนดที่ธนาคารจ่ายให้แก่ลูกค้าล่วงหน้า
 3. ในการถอนเงินหรือปิดบัญชีต้องติดต่อที่สาขาเจ้าของบัญชีเท่านั้น
 4. ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค.55 เป็นต้นไป หากวันที่ครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการของธนาคาร ให้ถือเอาวันทำการแรกต่อจากวันหยุดทำการนั้น เป็นวันครบกำหนดฝาก และหากวันที่ครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการของธนาคารและเป็นวันสุดท้ายของเดือน ให้ถือเอาวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันหยุดทำการนั้นเป็นวันครบกำหนดฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 1. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
 2. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
 1. การถอนเงินกรณีฝากน้อยกว่า 3 เดือนธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 2. การถอนเงินกรณีฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนดจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับออมทรัพย์ทั่วไปและหักภาษีดอกเบี้ย 
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0 2285 1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ