• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-ธ.ก.ส. (BAAC)

  ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.200 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 มี.ค. 64
  • 70,577
  จุดเด่น
  • รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ในอัตราที่แน่นอน 
  • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามต้องการและ
  • สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ได้

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  3 - 60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  3 เดือน ทุกจำนวน 0.500 % 0.250 % 0.500 % 0.250 % 0.250 %
  6 เดือน ทุกจำนวน 0.500 % 0.250 % 0.500 % 0.250 % 0.250 %
  12 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 0.380 % 1.200 % 0.380 % 0.380 %
  24 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 0.380 % 1.200 % 0.380 % 0.380 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 0.500 % 1.200 % 0.500 % 0.500 %
  48 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 0.500 % 1.200 % 0.500 % 0.500 %
  60 เดือน ทุกจำนวน 1.200 % 0.500 % 1.200 % 0.500 % 0.500 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. จำนวนเงินฝากเปิดบัญชีและจำนวนเงินฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  2. ถอนได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. กรณีที่ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีที่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก และหักภาษี  ณ ที่จ่าย
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2555-0555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  25 มี.ค. 64
  แนะนำเงินฝากประจำ