บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-ธ.ก.ส. (BAAC)
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-ธ.ก.ส. (BAAC)
ดอกเบี้ย : 0.900 - 1.500 %
Product Highlight
  • รับดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ในอัตราที่แน่นอน
  • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้ตามต้องการและ
  • สามารถนำสมุดเงินฝาก ค้ำประกันเงินกู้ได้

รายละเอียดบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธ.ก.ส.
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (อายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 - 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ทุกจำนวน 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 % 0.900 %
6 เดือน ทุกจำนวน 1.350 % 1.150 % 1.350 % 1.150 % 1.150 %
12 เดือน ทุกจำนวน 1.400 % 1.400 % 1.400 % 1.150 % 1.150 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.400 % 1.500 % 1.200 % 1.200 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
48 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
60 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. จำนวนเงินฝากเปิดบัญชีและจำนวนเงินฝากแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  2. ถอนได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท และเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. กรณีที่ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  2. กรณีที่ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ถ้าถอนก่อนครบกำหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระยะเวลาที่ฝากจริง ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประเภทผู้ฝาก และหักภาษี  ณ ที่จ่าย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 ส.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ