บัญชี :
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป-ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB)
ดอกเบี้ย : 1.000 - 2.000 %
Product Highlight
จุดเริ่มต้นของความมั่นคงระยะยาว นอกเหนือจากการเก็บเงินไว้ใช้ในแต่ละวันแล้ว คุณสามารถจัดสรรเงินฝากส่วนหนึ่งไว้ในเงินฝากประจำ ซึ่งการฝากเงินระยะยาวที่ได้รับผลตอบแทนเป็นประจำช่วยทวีมูลค่าของเงินให้เพิ่มพูน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน - 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
ตั้งแต่ 3,000,000 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 % 1.000 %
6 เดือน น้อยกว่า 3,000,000 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
ตั้งแต่ 3,000,000 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 % 1.150 %
12 เดือน ทุกจำนวน 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 % 1.500 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.600 % 1.600 % 1.600 % 1.600 % 1.600 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.750 % 1.750 % 1.750 % 1.750 % 1.750 %
60 เดือน ทุกจำนวน 2.000 % 2.000 % 2.000 % 2.000 % 2.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ระยะเวลาฝาก 3 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 5,000 บาท
  2. ระยะเวลาฝาก 6 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,000 บาท
  3. ระยะเวลาฝาก 12 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 1,000 บาท
  4. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 5,000 บาท
  5. ระยะเวลาฝาก 36 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 10,000 บาท
  6. ระยะเวลาฝาก 60 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำ 10,000 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย
:
  1. เงินฝากประจำ 3 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด
  2. เงินฝากประจำ 6, 12, 24, 36, 60 เดือน ยอดเงินฝากต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2645-9000
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
4 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ