• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำทั่วไป (แบบมีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 0.250 - 0.750 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 63
  • 87,018
  จุดเด่น
  • เงินฝากประจำทั่วไป เลือกระยะเวลาการฝากได้ทั้ง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน 24 หรือ 36 เดือน 
  • ดอกเบี้ยคงที่ ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนแน่นอน
  • สามารถนำเงินฝากดังกล่าวค้ำประกันสินเชื่อได้
  • เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยเงินฝากเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำทั่วไป (แบบมีสมุดคู่ฝาก)
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  1,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  1,3, 6, 12, 24, และ 36 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  1 เดือน ตั้งแต่ 5,000,000 ถึง 499,999,999 0.250 % 0.150 % 0.250 % 0.150 % 0.150 %
  ตั้งแต่ 500,000,000 0.250 % 0.200 % 0.250 % 0.200 % 0.200 %
  3 เดือน น้อยกว่า 500,000,000 0.375 % 0.200 % 0.375 % 0.200 % 0.200 %
  ตั้งแต่ 500,000,000 0.375 % 0.250 % 0.375 % 0.250 % 0.250 %
  6 เดือน ทุกจำนวน 0.500 % 0.300 % 0.500 % 0.300 % 0.300 %
  9 เดือน ทุกจำนวน 0.650 % 0.300 % 0.650 % 0.300 % 0.300 %
  12 เดือน ทุกจำนวน 0.500 % 0.300 % 0.500 % 0.300 % 0.300 %
  24 เดือน ทุกจำนวน 0.500 % 0.350 % 0.500 % 0.350 % 0.350 %
  36 เดือน ทุกจำนวน 0.750 % 0.350 % 0.750 % 0.350 % 0.350 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่เป็นบัญชีเงินฝากประจำแบบมีสมุดคู่ฝาก/เงินฝากประจำที่เปิดผ่านบริการ SCB Easy Application หรือบริการ SCB Easy Net/แบบใบรับเงินฝากประจำ
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :

  ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก ทั้งนี้ ถ้าวันครบกำหนดการฝากที่ตกลงกับธนาคารเป็นวันหยุดทำการ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ตกลงรับฝากเงินดังกล่าวจนถึงวันก่อนหน้าวันทำการของธนาคารที่ถัดไป

  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. ระยะเวลาฝาก ไม่ถึง 3 เดือน : ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  2. ระยะเวลาฝากเกิน 3 เดือนแต่ไม่ถึง 36 เดือน : ถอนได้ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษีและไม่คิดทบต้น
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 พ.ค. 63
  แนะนำเงินฝากประจำ