บัญชี :
บัญชีฝากประจำทั่วไป (แบบมีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีฝากประจำทั่วไป (แบบมีสมุดคู่ฝาก)-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 0.500 - 1.100 %
Product Highlight
  • เงินฝากประจำทั่วไป เลือกระยะเวลาการฝากได้ทั้ง 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 หรือ 36 เดือน
  • ดอกเบี้ยคงที่ ความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนแน่นอน
  • สามารถนำเงินฝากดังกล่าวค้ำประกันสินเชื่อได้
  • เริ่มต้นง่ายๆ ด้วยเงินฝากเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีฝากประจำทั่วไป (แบบมีสมุดคู่ฝาก)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำทั่วไป (แบบมีสมุดคู่ฝาก)
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
1,3, 6, 12, 24, และ 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
1 เดือน ตั้งแต่ 5,000,000 0.500 % 0.400 % 0.500 % 0.400 % 0.400 %
3 เดือน ทุกจำนวน 0.600 % 0.450 % 0.600 % 0.450 % 0.450 %
6 เดือน ทุกจำนวน 0.800 % 0.550 % 0.800 % 0.550 % 0.550 %
9 เดือน ทุกจำนวน 0.850 % 0.600 % 0.850 % 0.600 % 0.600 %
12 เดือน ทุกจำนวน 0.900 % 0.600 % 0.900 % 0.600 % 0.600 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % 0.700 % 1.000 % 0.700 % 0.700 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.100 % 0.700 % 1.100 % 0.700 % 0.700 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เป็นบัญชีเงินฝากประจำแบบมีสมุดคู่ฝาก/เงินฝากประจำที่เปิดผ่านบริการ SCB Easy Application หรือบริการ SCB Easy Net/แบบใบรับเงินฝากประจำ
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:

ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก ทั้งนี้ ถ้าวันครบกำหนดการฝากที่ตกลงกับธนาคารเป็นวันหยุดทำการ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ตกลงรับฝากเงินดังกล่าวจนถึงวันก่อนหน้าวันทำการของธนาคารที่ถัดไป

การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. ระยะเวลาฝาก ไม่ถึง 3 เดือน : ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  2. ระยะเวลาฝากเกิน 3 เดือนแต่ไม่ถึง 36 เดือน : ถอนได้ โดยได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ณ วันถอน โดยธนาคารจะหักภาษีและไม่คิดทบต้น
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ