บัญชี :
บัญชีฝากประจำขวัญบัวหลวง-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
บัญชีฝากประจำขวัญบัวหลวง-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
ดอกเบี้ย : 0.625 - 1.000 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง เป็นบัญชีเงินฝากที่ให้ท่านอุ่นใจด้วยความคุ้มครองจากวงเงินเอาประกันที่สูงถึง 10 เท่าของยอดเงินฝาก ในอัตราเบี้ยประกันที่ต่ำเป็นพิเศษ

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ บัญชีฝากประจำขวัญบัวหลวง

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงเทพ
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำขวัญบัวหลวง
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ตั้งแต่ 3, 6 และ 12 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ทุกจำนวน 0.625 % - - - -
6 เดือน ทุกจำนวน 0.875 % - - - -
12 เดือน ทุกจำนวน 1.000 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด

สิทธิประโยชน์ในการประกันชีวิตสำหรับเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำ

 1. เสียชีวิตทุกกรณี ได้รับความคุ้มครอง 20,000 บาท
 2. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครองเพิ่มอีก 5 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
 3. ทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุ ได้รับความคุ้มครอง 10 เท่าของจำนวนเงินฝาก* สูงสุด 5,000,000 บาท โดยรับเงิน 1 เท่าทุกปีเป็นระยะเวลา 10 ปี
 4. สูญเสียอวัยวะ/สายตา เนื่องจากอุบัติเหตุ
 • สูญเสียนิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ของข้างเดียวกันข้างใดข้างหนึ่ง โดยการตัดออก ได้รับความคุ้มครอง 1.25 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุด 1,250,000 บาท
 • สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ได้รับความคุ้มครอง 3 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุด 3,000,000 บาท
 • สูญเสียสายตา หรือมือ หรือเท้า 2 ข้าง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง รวม 2 อย่างขึ้นไป ได้รับความคุ้มครอง 5 เท่าของยอดเงินฝาก* สูงสุด 5,000,000 บาท
*ยอดเงินฝาก หมายถึง ยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วันก่อนวันเสียชีวิต หรือ เกิดอุบัติเหตุ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และไม่เกิน 1,000,000 บาท
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. ระยะเวลาฝาก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน
 2. เจ้าของบัญชีต้องมีอายุตั้งแต่ 5 ถึง 60 ปี
 3. บัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท
 4. คิดค่าเบี้ยประกันร้อยละ 0.5 ต่อปีของจำนวนเงินฝากเมื่อมีการนำดอกเบี้ยเข้าบัญชี เมื่อเงินฝากครบกำหนดตามระยะเวลาการฝาก
 5. ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ และทุพพลภาพจากอุบัติเหตุ เพียงท่านมียอดเงินฝากเฉลี่ยคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
 6. คุ้มครองโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ภายใต้เงื่อนไขข้อกำหนด และข้อยกเว้น ของกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มสำหรับผู้ถือบัญชีเงินฝากขวัญบัวหลวง ตามรายละเอียดในหนังสือรับรองการประกันภัยที่ท่านจะได้รับ
 7. การประกันชีวิตสำหรับบริการเงินฝากขวัญบัวหลวงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
7 ก.พ. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ