บัญชี :
บัญชีฝากชีวิตเปี่ยมสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
บัญชีฝากชีวิตเปี่ยมสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ดอกเบี้ย : 2.000 - 2.250 %
Product Highlight
ดอกเบี้ยคงที่ ความเสียงต่ำ พร้อมผลตอบแทนที่แน่นอน กับเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูง

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ไทยพาณิชย์ บัญชีฝากชีวิตเปี่ยมสุข

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากชีวิตเปี่ยมสุข
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
24-96 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
ระหว่าง 24 เดือน ถึง 60 เดือน ทุกจำนวน 2.000 % - - - -
ระหว่าง 61 เดือน ถึง 96 เดือน ทุกจำนวน 2.250 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. กรณีฝากตั้งแต่ 24 ถึง 60 งวด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี
  2. กรณีฝากตั้งแต่ 61 ถึง 96 งวด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน บวกร้อยละ 0.75 ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
  1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน : ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  2. ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด : ถอนได้ แต่ได้รับดอกเบี้ยแบบออมทรัพย์ทั่วไป
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-777-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ