• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากชีวิตเปี่ยมสุข ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

  ดอกเบี้ย : 2.000 - 2.250 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 มี.ค. 58
  • 12,009
  จุดเด่น
  ดอกเบี้ยคงที่ ความเสียงต่ำ พร้อมผลตอบแทนที่แน่นอน กับเงินฝากประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูง

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากชีวิตเปี่ยมสุข
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  24-96 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  ระหว่าง 24 เดือน ถึง 60 เดือน ทุกจำนวน 2.000 % - - - -
  ระหว่าง 61 เดือน ถึง 96 เดือน ทุกจำนวน 2.250 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. กรณีฝากตั้งแต่ 24 ถึง 60 งวด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน บวกร้อยละ 0.50 ต่อปี
  2. กรณีฝากตั้งแต่ 61 ถึง 96 งวด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำประเภท 12 เดือน บวกร้อยละ 0.75 ต่อปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  1. ฝากไม่ถึง 3 เดือน : ถอนได้ แต่ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  2. ฝากเกิน 3 เดือน แต่ไม่ครบกำหนด : ถอนได้ แต่ได้รับดอกเบี้ยแบบออมทรัพย์ทั่วไป
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-777-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากประจำ