บัญชี :
บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 0.800 - 1.700 %
Product Highlight
 • บัญชีเงินฝากมุฎอเราะบะฮ์ เป็นบัญชีเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
 • ให้ผลตอบแทนเมื่อครบกำหนด

รายละเอียดบัญชี ธนาคารอิสลาม บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีประจำ ตามหลักมุฎอเราะบะฮ์
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
5,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน และ 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
3 เดือน ทุกจำนวน 0.800 % 0.800 % 0.800 % - -
6 เดือน ทุกจำนวน 0.900 % 0.900 % 0.900 % - -
12 เดือน ทุกจำนวน 1.125 % 1.125 % 1.125 % - -
24 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % 1.550 % 1.550 % - -
36 เดือน ทุกจำนวน 1.700 % 1.700 % 1.700 % - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
สัดส่วนผลตอบแทน (ลูกค้า:ธนาคาร)
 1. ระยะเวลาฝาก 3 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 23:77
 2. ระยะเวลาฝาก 6 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 27:73
 3. ระยะเวลาฝาก 12 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 32:68
 4. ระยะเวลาฝาก 24 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 38:62
 5. ระยะเวลาฝาก 36 เดือน คิดเป็นสัดส่วน 44:56
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เมื่อเปิดบัญชีผู้ฝากจะได้รับสมุดคู่ฝาก หรือใบรับเงินฝาก (ถ้ามี) ตามที่ธนาคารกำหนด
 2. ผู้ฝากต้องมีหรือเปิดบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ ของสาขาที่ลูกค้าขอเปิดบัญชีมุฎอรอบะฮ์ (ไม่อนุญาตให้ใช้ต่างสาขา) เพื่อรับโอนผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเมื่อครบกำหนดการจ่ายผลตอบแทนตามคำขอเปิดบัญชีเงินฝาก
 3. รับฝากทั้งประเภทนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสามารถฝากได้ทั้งบัญชีร่วม และบัญชีของผู้เยาว์
 4. รับฝากโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในแต่ละบัญชี แต่จำนวนเงินในแต่ละครั้งที่รับฝากต้องไม่ต่ำกว่า 5,000 บาท ต่อรายการ
 5. ผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก และกรณีลูกค้าไม่ติดต่อหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการฝาก ระบบจะทำการฝากต่อในเงื่อนไขการฝากเดิมให้โดยอัตโนมัติ
 6. ผู้ฝากไม่สามารถถอนเงินเพียงบางส่วนของการรับฝากแต่ละรายการได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายผลตอบแทนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
หากถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ผู้ฝากจะไม่ได้รับผลตอบแทน
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 16 ต.ค. 58
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ