บัญชี :
บัญชีฝากประจำ MaxSaver-ออล-เวย์ส (ALWAYS)
บัญชีฝากประจำ MaxSaver-ออล-เวย์ส (ALWAYS)
ดอกเบี้ย : 1.150 - 1.450 %
Product Highlight
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษแบบมีกำหนดระยะเวลา โดยเปิดคู่กับออมทรัพย์ พร้อมรับดอกเบี้ยสูงพิเศษทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด บัญชีฝากประจำ MaxSaver

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
บริษัท ออล-เวย์ส จำกัด
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำ MaxSaver
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
100,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ตั้งแต่ 24, 36, 48 และ 60 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
24 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.150 % - - - -
36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.200 % - - - -
48 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.200 % - - - -
60 เดือน ทุกจำนวน 1.450 % - - - -
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
  1. บัญชีออมทรัพย์ที่มีจำนวนเงินต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จะมีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาทต่อเดือน เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการบัญชีเงินฝาก MaxSever ของธนาคาร
  2. ประกาศอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่ได้ปิดประกาศ ณ สาขาของธนาคารทุกแห่ง ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้
รายละเอียดดอกเบี้ย
:
n/a
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ผู้ฝากต้องเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. เงินฝากต้องประกอบไปด้วยบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจำ โดยที่บัญชีเงินฝากประจำต้องเป็นเงินฝากประจำประเภท 24 เดือน หรือ 36 เดือน หรือ 48 เดือน หรือ 60 เดือน (รับดอกเบี้ยรายเดือน) ที่ระบุไว้ตามประเภทเงินฝาก Maxsaver ซึ่งผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีในชื่อเดียวกันทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวในวัน และสาขาเดียวกัน
  3. การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปีละ 2 ครั้ง ตามเงื่อนไข และจ่ายดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำเป็นรายเดือน
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย ส่วนดอกเบี้ยที่ธนาคารได้จ่ายให้ผู้ฝากเงินไปแล้วนั้น ธนาคารจะนำดอกเบี้ยที่จ่ายเกินมาหักยอดในส่วนของเงินต้นของผู้ฝาก
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1595
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
-

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ