• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีฝากประจำ MaxSaver-ออล-เวย์ส (ALWAYS)

  สินค้านี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว !
  ดอกเบี้ย : 1.150 - 1.450 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ค. 59
  • 70,099
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากประจำพิเศษแบบมีกำหนดระยะเวลา โดยเปิดคู่กับออมทรัพย์ พร้อมรับดอกเบี้ยสูงพิเศษทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีฝากประจำ MaxSaver
  ลักษณะบัญชี
  :
  ไม่ต้องฝากทุกเดือน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ตั้งแต่ 24, 36, 48 และ 60 เดือน
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
  24 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.150 % - - - -
  36 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.200 % - - - -
  48 เดือน ตั้งแต่ 100,000 1.200 % - - - -
  60 เดือน ทุกจำนวน 1.450 % - - - -
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  1. บัญชีออมทรัพย์ที่มีจำนวนเงินต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จะมีค่าธรรมเนียมรักษาบัญชี 100 บาทต่อเดือน เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการให้บริการบัญชีเงินฝาก MaxSever ของธนาคาร
  2. ประกาศอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่ได้ปิดประกาศ ณ สาขาของธนาคารทุกแห่ง ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้
  รายละเอียดดอกเบี้ย
  :
  -
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ผู้ฝากต้องเป็นลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  2. เงินฝากต้องประกอบไปด้วยบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีเงินฝากประจำ โดยที่บัญชีเงินฝากประจำต้องเป็นเงินฝากประจำประเภท 24 เดือน หรือ 36 เดือน หรือ 48 เดือน หรือ 60 เดือน (รับดอกเบี้ยรายเดือน) ที่ระบุไว้ตามประเภทเงินฝาก Maxsaver ซึ่งผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีในชื่อเดียวกันทั้ง 2 ประเภทดังกล่าวในวัน และสาขาเดียวกัน
  3. การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ปีละ 2 ครั้ง ตามเงื่อนไข และจ่ายดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำเป็นรายเดือน
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ถอนได้ โดยธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย ส่วนดอกเบี้ยที่ธนาคารได้จ่ายให้ผู้ฝากเงินไปแล้วนั้น ธนาคารจะนำดอกเบี้ยที่จ่ายเกินมาหักยอดในส่วนของเงินต้นของผู้ฝาก
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1595
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  -
  แนะนำเงินฝากประจำ