บัญชี :
บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)
ดอกเบี้ย : 1.000 - 1.716 %
Product Highlight
  • เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง
  • สามารถเลือกระยะเวลาฝากได้
  • มีความคล่องตัว ปลอดภัย และแน่นอนตลอดระยะเวลาฝาก

รายละเอียดบัญชี ซีไอเอ็มบี ไทย บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ซีไอเอ็มบี ไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีฝากประจำประเภทสมุดคู่ฝาก
ลักษณะบัญชี
:
ไม่ต้องฝากทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
1,000 บาท
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
1 เดือน - 36 เดือน
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
อัตราดอกเบี้ย
 
ระยะเวลาฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก บุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร ราชการ รัฐวิสาหกิจ
1 เดือน น้อยกว่า 5,000,000 1.000 % 0.700 % 1.000 % 0.700 % 0.700 %
ตั้งแต่ 5,000,000 1.000 % 0.850 % 1.000 % 0.850 % 0.850 %
3 เดือน ทุกจำนวน 1.050 % 0.900 % 1.050 % 0.900 % 0.900 %
4 เดือน ทุกจำนวน 1.050 % - 1.050 % - -
5 เดือน ทุกจำนวน 1.050 % - 1.050 % - -
6 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 0.950 % 1.300 % 0.950 % 0.950 %
7 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % - 1.300 % - -
8 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % - 1.300 % - -
9 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % 1.000 % 1.300 % 1.000 % 1.000 %
10 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % - 1.300 % - -
11 เดือน ทุกจำนวน 1.300 % - 1.300 % - -
12 เดือน ทุกจำนวน 1.550 % 1.100 % 1.550 % 1.100 % 1.100 %
24 เดือน ทุกจำนวน 1.716 % 1.150 % 1.550 % 1.150 % 1.150 %
36 เดือน ทุกจำนวน 1.650 % 1.250 % 1.650 % 1.250 % 1.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
รายละเอียดดอกเบี้ย
:

กรณีรับดอกเบี้ยรายงวด รายการละ 500,000 บาทขึ้นไป เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา/คณะบุคคล และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรเท่านั้น

เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เลือกระยะเวลาฝากได้ตามความคล่องตัวในการใช้เงิน โดยสามารถเลือกกำหนดระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
  2. บุคคลธรรมดา/คณะบุคคล และนิติบุคคลที่มิได้แสวงหากำไร ที่มีระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป สามารถรับดอกเบี้ยแบบรายงวด
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ถอนได้ โดยไม่ได้รับดอกเบี้ยถ้าถอนก่อน 3 เดือน ถ้าฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยที่อัตรา 0.50% ต่อปีของจำนวนเงินที่ถอน (ทั้งกรณีถอนบางส่วนและถอนทั้งจำนวน) โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-626-7888
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
3 ม.ค. 63

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากประจำ