ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชี ทีทีบี กระแสรายวันทั่วไป ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)

  ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 64
  • 12,553
  จุดเด่น
  บัญชีไม่มีสมุดเงินฝาก เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และผู้ที่มีเงินหมุนเวียนเป็นประจำ โดยใช้เช็คในการสั่งจ่าย และได้รับใบแจ้งรายการเดินบัญชีจากธนาคารทุกเดือน

  รายละเอียดบัญชี

  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชี ทีทีบี กระแสรายวันทั่วไป
  จุดเด่น
  :
  บัญชีไม่มีสมุดเงินฝาก เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และผู้ที่มีเงินหมุนเวียนเป็นประจำ โดยใช้เช็คในการสั่งจ่าย และได้รับใบแจ้งรายการเดินบัญชีจากธนาคารทุกเดือน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  ราชการ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. สำหรับลูกค้าทั่วไปและนิติบุคคล
  2. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
  3. ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
  4. เบิกเงินสดด้วยเช็คสาขาเจ้าของบัญชีไม่จำกัดจำนวนเงินต่างสาขา จำนวนเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อฉบับ
  5. สามารถแจ้งสั่งโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการนำเงินมาเข้าบัญชี กรณีมีเช็คเรียกเก็บ
  6. สามารถขออนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ โดยธนาคารคำนวณดอกเบี้ยทุกวันและตัดบัญชีลูกค้าทุกสิ้นเดือน
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  ไม่มีดอกเบี้ย

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยใช้เช็ค (เบิกเงินสดด้วยเช็คสาขาเจ้าของบัญชีไม่จำกัดจำนวนเงินต่างสาขา จำนวนเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อฉบับ)

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1428
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  26 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน