ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีกระแสรายวันพิเศษ (Super Cheque) ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)

  ดอกเบี้ย : 0.550 - 0.800 % (มี 6 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิ.ย. 66
  • 10,122
  จุดเด่น
  บัญชีกระแสรายวันมีดอกเบี้ย คล่องตัว สะดวกปลอดภัยในการใช้เงิน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีกระแสรายวันพิเศษ (Super Cheque)
  จุดเด่น
  :
  บัญชีกระแสรายวันมีดอกเบี้ย คล่องตัว สะดวกปลอดภัยในการใช้เงิน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  50,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000,000 บาท 0.800 %
  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท 0.700 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.550 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.550 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.550 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.550 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
  2. มิได้มีไว้เพื่อการให้บริการวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี
  3. ดอกเบี้ยเงินฝาก ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
  4. เช็คฉบับละ 15 บาท
  5. หากมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-629-5588
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน