ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีกระแสรายวันพิเศษ-ทิสโก้ (TISCO)

  ดอกเบี้ย : 0.300 - 0.500 % (มี 8 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย. 66
  • 8,219
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีที่ช่วยให้บริหารเงินอย่างคุ้มค่า ด้วยบัญชีเช็คมีดอกเบี้ย หรือกระแสรายวันพิเศษที่ให้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีกระแสรายวันพิเศษ
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีที่ช่วยให้บริหารเงินอย่างคุ้มค่า ด้วยบัญชีเช็คมีดอกเบี้ย หรือกระแสรายวันพิเศษที่ให้ผลตอบแทนเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  100,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 100,000 บาท 0.300 %
  ตั้งแต่ 100,001 ถึง 1,000,000 บาท 0.300 %
  ตั้งแต่ 1,000,001 ถึง 10,000,000 บาท 0.500 %
  มากกว่า 10,000,000 บาท 0.300 %
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 0.300 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 0.300 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.300 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.300 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่

   

  รายละเอียดดอกเบี้ย


  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

  • วงเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
  • วงเงินฝากมากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
  • วงเงินฝากมากกว่า 1,000,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี 
  • วงเงินฝากมากกว่า 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ามูลนิธิ และนิติบุคคลทั่วไป รวมถึงราชการ และรัฐวิสาหกิจ

  • วงเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
  • วงเงินฝากมากกว่า 100,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
  • วงเงินฝากมากกว่า 1,000,000 แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี 
  • วงเงินฝากมากกว่า 10,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปิดบัญชีสำหรับผู้ใช้บริการกรณีที่ใช้ตราประทับเป็นเงื่อนไขในการสั่งจ่าย และตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร
  2. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยในบัญชีต่ำกว่า 100,000 บาทต่อเดือน จะต้องเสียค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามประกาศของธนาคาร
  3. การถอนเงินจากบัญชีต้องใช้เช็ค
  4. บัญชีนี้ไม่สามารถใช้คู่กับวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีได้่
  5. ในกรณีที่บัญชีของผู้ใช้บริการไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 5,000 บาท ธนาคารจะถือว่าเป็นบัญชีไม่เคลื่อนไหว และจะระงับการทำรายการทุกประเภทจนกว่าผู้ใช้บริการจะมาติดต่อทำรายการกับธนาคารด้วยตนเอง และธนาคารอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีตามประกาศของธนาคาร
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  กรณีลูกค้าปิดบัญชีในช่วงเวลา 3 เดือน นับจากวันฝากเงินครั้งแรก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย โดยลูกค้าจะต้องคืนดอกเบี้ยที่ได้รับในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งหมด (ถ้ามี) แก่ธนาคาร

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0 2633 6000
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน