• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)

  ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 25 พ.ย. 64
  • 3,321
  จุดเด่น
  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คือบัญชีสั่งจ่ายผ่านเช็ค ฝากเช็คเข้าและถอนออกได้ รวมถึงขอวงเงินเบิกเกินบัญชี เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
  จุดเด่น
  :
  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คือบัญชีสั่งจ่ายผ่านเช็ค ฝากเช็คเข้าและถอนออกได้ รวมถึงขอวงเงินเบิกเกินบัญชี เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  ไม่มีดอกเบี้ย
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  • รับสกุลเงินบาทไทยเป็นหลัก
  • โอนเงิน หรือรับเงินโอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่เปิดกับธนาคารแห่งประเทศจีน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่น
  • โอนเงิน หรือรับเงินโอนข้ามประเทศ
  • บัญชีเงินฝากกระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ย แต่จะมีดอกเบี้ยเมื่อเบิกเกินบัญชี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  ไม่มีดอกเบี้ย
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  ไม่มีกำหนดระยะเวลา
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2679-5566
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  25 พ.ย. 64
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน