ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

  • ดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ดอกเบี้ยเงินฝาก
  • ค้นหาแบบละเอียด
  • บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพลัส ธ.ก.ส. (BAAC)

    ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.250 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
    • ข้อมูล ณ วันที่ 26 พ.ย. 64
    • 4,083
    จุดเด่น
    • เป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
    • ได้รับผลตอบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
    • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล
    • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และทบเป็นต้นเงินให้ทุกสิ้นเดือน
    • สะดวกและปลอดภัย

    รายละเอียดบัญชี

    สถาบันการเงิน
    :
    ชื่อบัญชี
    :
    บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพลัส
    จุดเด่น
    :
    • เป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
    • ได้รับผลตอบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
    • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล
    • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และทบเป็นต้นเงินให้ทุกสิ้นเดือน
    • สะดวกและปลอดภัย
    ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
    :
    เปิดบัญชีขั้นต่ำ
    :
    10,000 บาท
    ประเภทอัตราดอกเบี้ย
    :
    แบบอัตราคงที่
    ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
    :
    ไม่กำหนด
    อัตราดอกเบี้ย
     
    ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
    บุคคลธรรมดา
    (ที่เป็นผู้ประกอบการ)
    น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
    มากกว่า 10,000 บาท 0.250 %
    นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
    มากกว่า 10,000 บาท 0.150 %
    หมายเหตุ
    :
    อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
    เงื่อนไขสำคัญ
    :
    1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
    2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
    การจ่ายดอกเบี้ย
    :
    • เงินฝากคงเหลือสิ้นวันมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
    • เงินฝากคงเหลือสิ้นวันน้อยกว่า 10,000 บาท ไม่ได้รับดอกเบี้ย
    • ผู้ประกอบธุรกิจบุคคลและนิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
    สิทธิการถอนก่อนกำหนด
    :

    สามารถถอนได้ โดย

    • ถอนเป็นเช็ค
    • ถอนโดยใช้ ATM ตามเงื่อนไขของบัตร
    ช่วงที่เปิดรับฝาก
    :
    ไม่กำหนด
    สอบถามเพิ่มเติม
    :
    Tel. 02-555-0555
    คำแนะนำการใช้ข้อมูล
    :
    1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
    2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
    update ณ วันที่
    :
    26 พ.ย. 64
    แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน