ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพลัส-ธ.ก.ส. (BAAC)

  ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.450 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิ.ย. 66
  • 5,485
  จุดเด่น
  • เป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
  • ได้รับผลตอบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
  • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล
  • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และทบเป็นต้นเงินให้ทุกสิ้นเดือน
  • สะดวกและปลอดภัย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพลัส
  จุดเด่น
  :
  • เป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
  • ได้รับผลตอบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
  • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล
  • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และทบเป็นต้นเงินให้ทุกสิ้นเดือน
  • สะดวกและปลอดภัย
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา
  (ที่เป็นผู้ประกอบการ)
  น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
  ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.350 %
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
  ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.450 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
  2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  • เงินฝากคงเหลือสิ้นวันมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
  • เงินฝากคงเหลือสิ้นวันน้อยกว่า 10,000 บาท ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • ผู้ประกอบธุรกิจบุคคลและนิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  สามารถถอนได้ โดย

  • ถอนเป็นเช็ค
  • ถอนโดยใช้ ATM ตามเงื่อนไขของบัตร
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02 555 0555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 มิ.ย. 66
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน