บัญชี :
บัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
บัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์-ธนาคารอิสลาม (IBANK)
ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 3 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นเงินฝากเพื่อรักษาทรัพย์ และสั่งจ่ายเช็คที่ผู้ฝากจะได้รับความสะดวกในการบริการทางการเงินผ่านสมุดคู่ฝาก บัตร ATM และเช็ค ขึ้นอยู่กับบัญชีแต่ละประเภท

รายละเอียดบัญชี ธนาคารอิสลาม บัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคารอิสลาม
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเดินสะพัดวะดีอะฮ์
จุดเด่น
:
เป็นเงินฝากเพื่อรักษาทรัพย์ และสั่งจ่ายเช็คที่ผู้ฝากจะได้รับความสะดวกในการบริการทางการเงินผ่านสมุดคู่ฝาก บัตร ATM และเช็ค ขึ้นอยู่กับบัญชีแต่ละประเภท
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
ไม่มีดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท เฉพาะบัญชีที่มียอดเฉลี่ยในแต่ละเดือนต่ำกว่า 500 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ไม่มีการจ่ายผลตอบแทน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนเมื่อใดก็ได้
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1302, 02-650-6999
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน