บัญชี :
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน-แบงค์ออฟไชน่า (Bank of China)
ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คือบัญชีสั่งจ่ายผ่านเช็ค ฝากเช็คเข้าและถอนออกได้ รวมถึงขอวงเงินเบิกเกินบัญชี เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

รายละเอียดบัญชี แบงค์ออฟไชน่า บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
แบงค์ออฟไชน่า
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
จุดเด่น
:
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน คือบัญชีสั่งจ่ายผ่านเช็ค ฝากเช็คเข้าและถอนออกได้ รวมถึงขอวงเงินเบิกเกินบัญชี เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
ไม่มีดอกเบี้ย
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  • รับสกุลเงินบาทไทยเป็นหลัก
  • โอนเงิน หรือรับเงินโอนจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ที่เปิดกับธนาคารแห่งประเทศจีน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่น
  • โอนเงิน หรือรับเงินโอนข้ามประเทศ
  • บัญชีเงินฝากกระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ย แต่จะมีดอกเบี้ยเมื่อเบิกเกินบัญชี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
ไม่มีดอกเบี้ย
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
ไม่มีกำหนดระยะเวลา
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2679-5566
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน