บัญชี :
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพลัส ธ.ก.ส. (BAAC)
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพลัส ธ.ก.ส. (BAAC)
ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.500 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
 • เป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
 • ได้รับผลตอบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
 • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และทบเป็นต้นเงินให้ทุกสิ้นเดือน
 • สะดวกและปลอดภัย

รายละเอียดบัญชี ธ.ก.ส. บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพลัส

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธ.ก.ส.
ชื่อบัญชี
:
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันพลัส
จุดเด่น
:
 • เป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ
 • ได้รับผลตอบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
 • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลและนิติบุคคล
 • คิดดอกเบี้ยเป็นรายวัน และทบเป็นต้นเงินให้ทุกสิ้นเดือน
 • สะดวกและปลอดภัย
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (ผู้ประกอบการ), นิติบุคคลทั่วไป
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา
(ที่เป็นผู้ประกอบการ)
น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
มากกว่า 10,000 บาท 0.500 %
นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
มากกว่า 10,000 บาท 0.500 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท 
การจ่ายดอกเบี้ย
:
 • เงินฝากคงเหลือสิ้นวันมากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร
 • เงินฝากคงเหลือสิ้นวันน้อยกว่า 10,000 บาท ไม่ได้รับดอกเบี้ย
 • ผู้ประกอบธุรกิจบุคคลและนิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

สามารถถอนได้ โดย

 • ถอนเป็นเช็ค
 • ถอนโดยใช้ ATM ตามเงื่อนไขของบัตร
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-555-0555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
 1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
 2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน