บัญชี :
บัญชีกระแสรายวัน ยูโอบี ไอเคอเรนท์ (UOB iCurrent)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีกระแสรายวัน ยูโอบี ไอเคอเรนท์ (UOB iCurrent)-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.250 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อให้บริการด้านการกู้เงินเบิกเกินบัญชี และให้ผู้ฝากได้รับประโยชน์สูงสุดในเรื่องดอกเบี้ยเงินฝาก เปิดบัญชีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชีกระแสรายวัน ยูโอบี ไอเคอเรนท์ (UOB iCurrent)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวัน ยูโอบี ไอเคอเรนท์ (UOB iCurrent)
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อให้บริการด้านการกู้เงินเบิกเกินบัญชี และให้ผู้ฝากได้รับประโยชน์สูงสุดในเรื่องดอกเบี้ยเงินฝาก เปิดบัญชีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (เจ้าของบัญชีต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.250 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. ไม่จำเป็นต้องเปิดทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน เมื่อบัญชีกระแสรายวันได้รับดอกเบี้ย
  2. รับดอกเบี้ยทุกเดือน ในบัญชีกระแสรายวัน
  3. สามารถสมัครบัตร ATM/Debit ประเภทใดก็ได้
  4. สามารถรับวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สูงสุด 100 % ของยอดเงินฝากประจำ
  5. ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียม บัญชีที่มีรายการเคลื่อนไหว และมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละขณะ
  6. มีค่าบริการ 300 บาท/ปี
การจ่ายดอกเบี้ย
:
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:
สามารถถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ตั้งแต่ 22 ก.ค. 55
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-285-1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน