• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีกระแสรายวัน ยูโอบี ไอเคอเรนท์ (UOB iCurrent)-ธนาคารยูโอบี (UOB)

  ดอกเบี้ย : 0.000 - 0.250 % (มี 2 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย. 62
  • 6,404
  จุดเด่น
  เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อให้บริการด้านการกู้เงินเบิกเกินบัญชี และให้ผู้ฝากได้รับประโยชน์สูงสุดในเรื่องดอกเบี้ยเงินฝาก เปิดบัญชีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  *สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2562 เท่านั้น

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีกระแสรายวัน ยูโอบี ไอเคอเรนท์ (UOB iCurrent)
  จุดเด่น
  :
  เป็นบัญชีกระแสรายวันที่ธนาคารจัดขึ้นเพื่อให้บริการด้านการกู้เงินเบิกเกินบัญชี และให้ผู้ฝากได้รับประโยชน์สูงสุดในเรื่องดอกเบี้ยเงินฝาก เปิดบัญชีได้เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  *สำหรับบัญชีที่เปิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2562 เท่านั้น
  ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
  :
  บุคคลธรรมดา (เจ้าของบัญชีต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป)
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 10,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย
  ตั้งแต่ 10,000 บาท 0.250 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. ไม่จำเป็นต้องเปิดทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวัน เมื่อบัญชีกระแสรายวันได้รับดอกเบี้ย
  2. รับดอกเบี้ยทุกเดือน ในบัญชีกระแสรายวัน
  3. สามารถสมัครบัตร ATM/Debit ประเภทใดก็ได้
  4. สามารถรับวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) สูงสุด 100 % ของยอดเงินฝากประจำ
  5. ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียม บัญชีที่มีรายการเคลื่อนไหว และมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าที่ธนาคารประกาศกำหนดในแต่ละขณะ
  6. มีค่าบริการ 300 บาท/ปี
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :
  จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :
  สามารถถอนได้โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง
  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ตั้งแต่ 22 ก.ค. 55 ถึง 1 ก.ย. 62
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-285-1555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 พ.ย. 62
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน