บัญชี :
บัญชีกระแสรายวันเอกสิทธ์-ธนาคารทหารไทย (TMB)
บัญชีกระแสรายวันเอกสิทธ์-ธนาคารทหารไทย (TMB)
ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 4 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
กระแสรายวันอีกรูปแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และผู้ที่มีเงินหมุนเวียนเป็นประจำ โดยใช้เช็คในการสั่งจ่าย และตรวจสอบธุรกรรมจากใบแจ้งรายการเดินบัญชีจากธนาคารทุกเดือน

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ทหารไทย บัญชีกระแสรายวันเอกสิทธ์

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ทหารไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวันเอกสิทธ์
จุดเด่น
:
กระแสรายวันอีกรูปแบบหนึ่ง เหมาะสำหรับนักธุรกิจ และผู้ที่มีเงินหมุนเวียนเป็นประจำ โดยใช้เช็คในการสั่งจ่าย และตรวจสอบธุรกรรมจากใบแจ้งรายการเดินบัญชีจากธนาคารทุกเดือน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, รัฐวิสาหกิจ
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สำหรับลูกค้าทั่วไปและนิติบุคคล
  2. เปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
  3. ฝากเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ และไม่กำหนดจำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
  4. เบิกเงินสดด้วยเช็คสาขาเจ้าของบัญชีไม่จำกัดจำนวนเงินต่างสาขา จำนวนเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อฉบับ
  5. สามารถแจ้งสั่งโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวันอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกในการนำเงินมาเข้าบัญชี กรณีมีเช็คเรียกเก็บ
  6. สามารถขออนุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ โดยธนาคารคำนวณดอกเบี้ยทุกวันและตัดบัญชีลูกค้าทุกสิ้นเดือน
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ

แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน