• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีกระแสรายวันเพิ่มค่า-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ย : 0.100 - 0.400 % (มี 11 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิ.ย. 63
  • 5,731
  จุดเด่น
  เพิ่มค่า ด้วยดอกเบี้ยรับทุกเดือน สะดวกในการเบิกถอนด้วยเช็ค สะดวกในการตรวจสอบรายการด้วย statement ทุกเดือน และหมดกังวลในการโอนเงินระหว่างบัญชี ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้จากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีกระแสรายวันเพิ่มค่า
  จุดเด่น
  :
  เพิ่มค่า ด้วยดอกเบี้ยรับทุกเดือน สะดวกในการเบิกถอนด้วยเช็ค สะดวกในการตรวจสอบรายการด้วย statement ทุกเดือน และหมดกังวลในการโอนเงินระหว่างบัญชี ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยให้จากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา น้อยกว่า 50,000 บาท 0.100 %
  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 20,000,000 บาท 0.400 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.100 %
  นิติบุคคลทั่วไป น้อยกว่า 50,000 บาท 0.100 %
  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 20,000,000 บาท 0.400 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.100 %
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร น้อยกว่า 50,000 บาท 0.100 %
  ตั้งแต่ 50,000 ถึง 20,000,000 บาท 0.400 %
  มากกว่า 20,000,000 บาท 0.100 %
  ราชการ ทุกจำนวน 0.100 %
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 0.100 %
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  1. การเปิดบัญชีครั้งแรกต้องเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  2. การถอนเงินสามารถถอนเงินด้วยเช็ค หรือ ถอนผ่านเครื่องเอทีเอ็มด้วยบัตร ATM
  3. การจ่ายดอกเบี้ย ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเข้าบัญชีทุกเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยจากยอดเงินคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน
  4. สามารถขออนมุมัติวงเงินเบิกเกินบัญชี (O/D) ได้ โดยธนาคารคำนวณดอกเบี้ยทุกวันและตัดบัญชีลูกค้าทุกสิ้นเดือน
  5. การปิดบัญชีสามารถปิดบัญชีได้ที่สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  6. ค่าธรรมเนียมเช็ค ฉบับละ 15 บาท เล่มละ 300 บาท
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 02-697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  4 มิ.ย. 63
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน