บัญชี :
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ (Super Cheque)-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ (Super Cheque)-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
ดอกเบี้ย : 1.000 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีกระแสรายวันมีดอกเบี้ย คล่องตัว สะดวกปลอดภัยในการใช้เงิน

รายละเอียดบัญชี ไอซีบีซี (ไทย) บัญชีกระแสรายวันพิเศษ (Super Cheque)

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ไอซีบีซี (ไทย)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวันพิเศษ (Super Cheque)
จุดเด่น
:
บัญชีกระแสรายวันมีดอกเบี้ย คล่องตัว สะดวกปลอดภัยในการใช้เงิน
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
50,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน 1.000 %
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน 1.000 %
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน 1.000 %
ราชการ ทุกจำนวน 1.000 %
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน 1.000 %
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
  2. มิได้มีไว้เพื่อการให้บริการวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี
  3. ดอกเบี้ยเงินฝาก ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
  4. เช็คฉบับละ 15 บาท
  5. หากมียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย
:

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ โดยได้รับดอกเบี้ยตามจริง

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ