บัญชี :
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป-ไอซีบีซี ไทย (ICBC Thai)
ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจ เขียนเช็คสั่งจ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน สะดวกปลอดภัยในการใช้เงิน ไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจำนวนมาก

รายละเอียดบัญชี ไอซีบีซี (ไทย) บัญชีกระแสรายวันทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ไอซีบีซี (ไทย)
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
จุดเด่น
:
บัญชีเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจ เขียนเช็คสั่งจ่ายได้ไม่จำกัดจำนวน สะดวกปลอดภัยในการใช้เงิน ไม่ต้องพกพาเงินสดเป็นจำนวนมาก
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
ราชการ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  2. เช็คฉบับละ 15 บาท
  3. หากยอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 1,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมรักษาบัญชีเดือนละ 100 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย
:

ไม่มีดอกเบี้ย

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-629-5588
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ