บัญชี :
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป-ธนาคารยูโอบี (UOB)
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป-ธนาคารยูโอบี (UOB)
ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
เป็นบัญชีที่สามารถเปิดได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สามารถฝาก หรือใช้เช็คถอนเงินได้ทุกสาขาของธนาคารยูโอบี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร ยูโอบี บัญชีกระแสรายวันทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร ยูโอบี
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
จุดเด่น
:
เป็นบัญชีที่สามารถเปิดได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สามารถฝาก หรือใช้เช็คถอนเงินได้ทุกสาขาของธนาคารยูโอบี
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา (เจ้าของบัญชีต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป), นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
ราชการ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
  1. สามารถถอนเงินผ่านบัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรยูโอบีวีซ่าอิเลคตรอน ในกรณีที่เป็นบัญชีในนามบุคคล
  2. สามารถใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภคได้
การจ่ายดอกเบี้ย
:

ไม่มีดอกเบี้ย

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

สามารถถอนได้

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 02-285-1555
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ