บัญชี :
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป ธนาคารกรุงไทย (KTB)
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป ธนาคารกรุงไทย (KTB)
ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
Product Highlight
บัญชีเพื่อใช้ในการหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ สะดวกสบายในการเบิกถอนด้วยการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชี

รายละเอียดบัญชี ธนาคาร กรุงไทย บัญชีกระแสรายวันทั่วไป

ธนาคาร / สถาบันการเงิน
:
ธนาคาร กรุงไทย
ชื่อบัญชี
:
บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
จุดเด่น
:
บัญชีเพื่อใช้ในการหมุนเวียนเพื่อประกอบธุรกิจ สะดวกสบายในการเบิกถอนด้วยการสั่งจ่ายเช็คจากบัญชี
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ
:
บุคคลธรรมดา, นิติบุคคลทั่วไป, นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร, ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ผู้ฝากประเภทอื่น (โปรดสอบถามธนาคาร)
เปิดบัญชีขั้นต่ำ
:
10,000 บาท
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
:
แบบอัตราคงที่
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
:
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
ราชการ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
หมายเหตุ
:
อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด
เงื่อนไขสำคัญ
:
ลูกค้าสามารถทำรายการถอนเงินสด หรือโอนเงินด้วยเช็คต่างสาขาได้ภายในวงเงินที่ธนาคารกำหนด ยกเว้นการทำรายการถอนเงินต่างสาขาสำหรับบัญชีกระแสรายวัน ที่มีข้อตกลงการโอนเงินระหว่างบัญชี และบัญชีประเภทนิติบุคคล ที่มีเงื่อนไขสั่งจ่ายในการใช้ตรายางประทับที่มีมากกว่า 1 สี หรือตรานูน ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการเรียกเก็บด้วย
การจ่ายดอกเบี้ย
:

ไม่มีดอกเบี้ย

สิทธิการถอนก่อนกำหนด
:

ถอนได้ด้วยการสั่งจ่ายผ่านเช็ค แต่ไม่มีดอกเบี้ย

ช่วงที่เปิดรับฝาก
:
ไม่กำหนด
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
5 ก.ค. 62

โปรโมชั่นจากผู้ผลิต-ประกาศ