• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • บัญชีกระแสรายวันทั่วไป-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

  ดอกเบี้ย : 0.000 % (มี 5 ช่วงดอกเบี้ย)
  • ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.ค. 62
  • 7,386
  จุดเด่น
  ใช้เช็คในการเบิกถอนและสามารถใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต กรุงศรีออนไลน์ กรุงศรีเอทีเอ็ม กรุงศรีวีซ่าอิเลคตรอน บัตรกรุงศรีเดบิต กรุงศรีมินิเอทีเอ็ม บริการกรุงศรีโฟนและสามารถขอใช้บริการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ค่าสาธารณูปโภคหรืออื่นๆได้ด้วย

  รายละเอียดบัญชี

  สถาบันการเงิน
  :
  ชื่อบัญชี
  :
  บัญชีกระแสรายวันทั่วไป
  จุดเด่น
  :
  ใช้เช็คในการเบิกถอนและสามารถใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต กรุงศรีออนไลน์ กรุงศรีเอทีเอ็ม กรุงศรีวีซ่าอิเลคตรอน บัตรกรุงศรีเดบิต กรุงศรีมินิเอทีเอ็ม บริการกรุงศรีโฟนและสามารถขอใช้บริการหักบัญชีเพื่อชำระค่าสินค้าและบริการ ค่าสาธารณูปโภคหรืออื่นๆได้ด้วย
  เปิดบัญชีขั้นต่ำ
  :
  10,000 บาท
  ประเภทอัตราดอกเบี้ย
  :
  แบบอัตราคงที่
  ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ
  :
  ไม่กำหนด
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้ฝาก ช่วงเงินฝากที่เลือก ดอกเบี้ย
  บุคคลธรรมดา ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  นิติบุคคลทั่วไป ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  ราชการ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  รัฐวิสาหกิจ ทุกจำนวน ไม่มีดอกเบี้ย
  หมายเหตุ
  :
  อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด ดูได้ที่นี่
  เงื่อนไขสำคัญ
  :
  n/a
  การจ่ายดอกเบี้ย
  :

  ไม่มีดอกเบี้ย

  สิทธิการถอนก่อนกำหนด
  :

  สามารถถอนได้

  ช่วงที่เปิดรับฝาก
  :
  ไม่กำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  1. อย่าฝากเงินโดยดูดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวแต่ควรพิจารณาเงื่อนไข ความสะดวกและความมั่นคงของสถาบันการเงินประกอบทุกครั้ง
  2. รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  5 ก.ค. 62
  แนะนำเงินฝากกระแสรายวัน