• คอนโด บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เอสซีแอสเสท SC ASSET เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 โครงการ หน้าที่ 1 จำนวน 21 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 24 มิ.ย. 62
   3,521
  • เริ่มต้น 38 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • อัปเดตข้อมูล 22 ส.ค. 62
   3,191
  • โปรดสอบถามข้อมูลกับทางโครงการ
  • อัปเดตข้อมูล 27 ก.พ. 62
   4,678
  • เริ่มต้น 3.59 ลบ. (ณ. วันที่ 27/2/2019)
  • อัปเดตข้อมูล 27 ก.พ. 62
   7,357
  • เริ่มต้น 3.89 ลบ. (ณ. วันที่ 27/2/2019)