• คอนโด ซี.พี.แลนด์ จำกัด ( ในเครือเจริญโภคภัณฑ์) เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 โครงการ จำนวน 16 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 24 มี.ค. 62
   17,105
  • เริ่มต้น 1.28 ลบ. (ณ. วันที่ 10/4/2013)
  • ข้อมูล 24 มี.ค. 62
   18,415
  • 1.2 - 1.8 ลบ. (ณ. วันที่ 10/4/2013)
  • ข้อมูล 24 มี.ค. 62
   21,057
  • เริ่มต้น 1.1 ลบ. (ณ. วันที่ 5/4/2013)
  • ข้อมูล 24 มี.ค. 62
   18,429
  • 1.2 - 1.8 ลบ. (ณ. วันที่ 3/4/2013)
  • ข้อมูล 24 มี.ค. 62
   24,432
  • 800,000 - 1,500,000 บาท (ณ. วันที่ 3/4/2013)
  • ข้อมูล 24 มี.ค. 62
   19,852
  • เริ่มต้น 1.28 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)