รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ออกรถใหม่กับกรุงศรี นิวคาร์ รับ Krungsri Gift Card 2,000 บาททันที

10 ม.ค. 65 207
ระยะเวลา 04 ม.ค. 31 มี.ค. 65
ออกรถใหม่กับกรุงศรี นิวคาร์ วันนี้ รับทุกคัน 2,000 บาทไปเลย พิเศษเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาที่สมัครสินเชื่อ กรุงศรี นิว คาร์ ออนไลน์ ผ่านช่องทาง กรุงศรี ออโต้ (www.krungsriauto.com, Krungsri Auto PromptStart, LINE Official Account,  Facebook และ GO by Krungsri Auto แอพพลิเคชั่น) ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2565  และได้รับอนุมัติสินเชื่อเป็นเลขที่สัญญา และรับรถภายใน 30 เมษายน 2565 ได้รับสิทธิ์รับ บัตรของขวัญกรุงศรี(Krungsri Gift Card) มูลค่ารวม 2,000 บาท  (มูลค่า 1,000 บาท จำนวน 2 ใบ) 
 
รับข้อเสนอโดนใจกับ กรุงศรี นิว คาร์
 • ดาวน์เริ่มต้นที่ 5%*
 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันเฉพาะผู้สมัครที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • ผ่อนสบายสูงสุด 84 เดือน
 • ให้บริการสินเชื่อและรู้ผลอนุมัติทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
 • ให้บริการทุกโชว์รูมที่เข้าร่วมทั่วประเทศ
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดวงเงินสินเชื่อ เงินดาวน์ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาผ่อนชำระ และผู้ค้ำประกัน โดยพิจารณา จากยี่ห้อ รุ่น รวมถึงรายได้และสถานภาพของผู้ขอสินเชื่อ ภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร
 
หมายเหตุ : เงื่อนไขนี้ไม่สามารถใช้กับเงื่อนไขสินเชื่อ สำหรับธุรกิจรถเช่า รถรับจ้าง รถทดลองขับ รถสำหรับผู้บริหาร และการขายกลุ่ม(Fleet)
 
สำหรับพนักงานประจำ
 • ใช้เอกสารเพียงสลิปเงินเดือน + บัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน (หากไม่มีสลิปเงินเดือน >> คลิกเพื่ออ่านเอกสารทั้งหมด)
 • กรณีประกอบอาชีพ เป็นข้าราชการ ใช้เอกสารหนังสือรับรองรายได้ ซึ่งเป็นตามรูปแบบมาตรฐาน ประกอบการพิจารณา 
 • รู้ผลอนุมัติภายใน 24 ชม. เมื่อส่งเอกสารครบถ้วน
เงื่อนไขและข้อกาหนด บัตรของขวัญกรุงศรี (Krungsri Gift Card)
 1. บัตรนี้ออกโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) การใช้บัตรเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 2. บัตรนี้ใช้ได้เฉพาะการรูดซื้อสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีเครื่องหมาย visa ในประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถถอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 3. กรณีบัตรหมดอายุแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้อีก โดยวันหมดอายุจะระบุบนหน้าบัตรทุกใบ
 4. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตร ยกเลิกบัตร หรือชดเชยความเสียหายกรณีบัตรชารุด หรือสูญหาย
 5. บัตรนี้สามารถเปลี่ยนมือได้ ธนาคารไม่สามารถทารายการอายัดบัตร และไม่รับผิดชอบกรณีบัตรสูญหาย
 6. กรณีที่บัตรหมดอายุ สามารถนำบัตรมาติดต่อขอรับเงินคืนได้ที่สาขาของธนาคาร ภายใน 60 วัน นับจากวันหมดอายุที่ระบุบนหน้าบัตร
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บัตร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. สอบถามยอดเงินคงเหลือได้ที่ สาขาของธนาคารทุกแห่ง
 9. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นไปตามประกาศธนาคาร
 10. สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งเรื่องขอตรวจสอบรายการได้ที่ Call Center 1572
คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อ รถใหม่
กรณีบุคคลธรรมดา
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีอายุ 20 - 65 ปี ณ วันทำสัญญา
 • ผู้ขอสมัคร หรือ ผู้เช่าซื้อรถยนต์ จะต้องมีถิ่นพำนักในประเทศไทย
 • ชาวต่างชาติต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีผู้ค้ำประกันที่มีสัญชาติไทย
 • อายุงาน อย่างน้อย 1 ปี
กรณีนิติบุคคล
 • จดทะเบียนอย่างน้อย 1 ปี และประกอบกิจการอยู่ภายในประเทศไทย เช่น บมจ.,บจก. , หจก., หสน.
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ รถใหม่
 
กรณีบุคคลธรรมดา
 • บัตรประชาชน ตัวจริงและสำเนา
 • ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงรายได้
 • กลุ่มรายได้ประจำ แสดงสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองรายได้ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
 • อาชีพอื่นๆ แสดงบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 3 เดือน
 • แผนที่ที่อยู่ปัจจุบันและสถานที่ทำงาน
กรณีนิติบุคคล
 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) อายุคัดลอกไม่เกิน 3 เดือน
 • ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลทุกราย
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป ของนิติบุคคล
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน
 • งบการเงินย้อนหลัง 1 ปี
 • สำเนาเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาเอกสารการเสียภาษี เช่น ภงด.50 หรือ ภงด.51 และ ภพ.30
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทมหาชนจำกัด ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 • แผนที่ที่ตั้งที่อยู่อาศัยและสถานประกอบกิจการ
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นรถยนต์
ช่องทางติดตาม CAR GURU


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ