ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

x
icon-filter ค้นหารถยนต์
product filter
product filter
product filter
product filter
product filter

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ อินโนพาวเวอร์ ร่วมขับเคลื่อนโครงการ EV Home Model ขยายการเข้าถึง EV Home Charger ผ่าน SCB Easy หนุนรายย่อยสู่เจ้าของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน

ข่าว icon 7 มิ.ย. 66 icon 342
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด ร่วมขับเคลื่อนอนาคตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) สร้างอีโคซิสเต็มอีวีที่ยั่งยืน เตรียมพร้อมความร่วมมือ โครงการ EV Home Model ให้ผู้ใช้รถยนต์อีวีเป็นเจ้าของเครื่องชาร์จไฟฟ้าแบรนด์ดังระดับโลก Wallbox ผ่านแพลตฟอร์ม SCB Easy สร้างโอกาสรายย่อยสู่ผู้ประกอบการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้านด้วยสินเชื่อธนาคารไทยพาณิชย์ที่นำเทคโนโลยี AI อนุมัติรวดเร็ว และแม่นยำ ตั้งเป้าจำหน่าย Wallbox บน SCB Easy มากกว่า 10,000 ยูนิตภายใน 3 ปี สนับสนุนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครอบคลุมทั่วประเทศ 
ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale และ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มที่มุ่งมั่นปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) จากการดำเนินงานภายในปี 2030 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050 ผ่านการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) และการใช้ศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างมูลค่าและนำความยั่งยืนให้แก่ทุกภาคส่วน  ทั้งนี้ รถยนต์ไฟฟ้า ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่โลกในอนาคต โดยเทรนด์การครอบครองรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งรถยนต์บ้านและรถยนต์เพื่อการขนส่ง จากการตอบโจทย์ในการช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงาน สอดคล้องกับความใส่ใจสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหนึ่งในเทรนด์สำคัญทั่วโลก รวมทั้งนโยบายของภาครัฐที่เร่งสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะการขยายโครงข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุม
 
ในโอกาสนี้ ธนาคารจึงมีความรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด บริษัทนวัตกรรมพลังงานในเครือ EGAT ในการเป็นพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนโครงการการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน (EV Home Model) ภายใต้แบรนด์ Wallbox เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคทั่วไป ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY และสนับสนุนการเข้าถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่บ้าน และการขยายโครงสร้างพื้นฐาน EV Charger โดยธนาคารมีความพร้อมที่จะสนับสนุนสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์ให้แก่ลูกค้าและผู้ประกอบการรายย่อยที่ซื้อ Wallbox ผ่านแพลตฟอร์ม SCB Easy ซึ่งเชื่อมั่นว่า โครงการ EV Home Model จะสร้างการรับรู้เรื่องการดำเนินชีวิตบนวิถีความยั่งยืนให้แก่ประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างอีโคซิสเต็มรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง สู่การเติบโตเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมไทยต่อไป
ดร.ชาลี อัศวธีระธรรม รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงาน Digital Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารมุ่งนำเอาจุดแข็งความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จากการรู้จักลูกค้าผ่านข้อมูลและเข้าใจลูกค้าผ่านความรู้สึก ด้วยกลยุทธ์ Digital Bank with Human Touch ธนาคารจึงสามารถพัฒนาโซลูชันทางการเงินเพื่อสอดรับกับเทรนด์ของธุรกิจและเทรนด์ความต้องการของลูกค้าได้ ภายใต้โครงการ “EV Home Model” ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของ Wallbox ได้สะดวกสบายมากขึ้นผ่านแพลตฟอร์ม SCB Easy ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าผู้ใช้งานกว่า 16 ล้านคน ซึ่งถือเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทางด้านข้อมูล และการเข้าถึง EV Home Charger ให้แก่ลูกค้าที่กำลังตัดสินใจ รวมถึงการจัดสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการใช้งาน EV Home Charger โดยธนาคารจะนำ AI เข้ามาช่วยอนุมัติสินเชื่อให้แก่ผู้สนใจเป็นเจ้าของ Wallbox ได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และแม่นยำ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้สนใจซื้อ Wallbox ผ่านทาง SCB Easy มากกว่า 10,000 ยูนิตภายใน 3 ปีนี้
 
นายอธิป ตันติวรวงศ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า “บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าประเทศ ผ่านการขยายธุรกิจจำหน่ายและติดตั้งเครื่องชาร์จอีวีอัจฉริยะภายใต้แบรนด์ Wallbox ผลิตโดยบริษัท Wallbox Chargers S.L. ของประเทศสเปน โดย Wallbox เป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบสมาร์ทอย่างสมบูรณ์แบบ ได้รับการออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (User-Centered Design) ควบคุมการทำงานของเครื่องชาร์จได้เพียงปลายนิ้วผ่านสมาร์ทโฟน ทั้งยังได้รับการออกแบบให้การชาร์จไฟฟ้าแต่ละครั้งเกิดความคุ้มค่าสูงสุด ด้วยความสามารถในการกำหนดเวลาชาร์จไฟฟ้า (Schedule Charge) ให้สัมพันธ์กับไลฟ์สไตล์การใช้งาน รวมถึงตั้งค่าการชาร์จไฟฟ้าในช่วงที่อัตราค่าไฟต่ำ (Time of Use Tariff) รองรับการทำงานร่วมกับพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ และเฉลี่ยกำลังไฟขณะชาร์จเพื่อป้องกันการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปเมื่อใช้งานพร้อมกันหลายคัน นอกจากนี้การติดตั้ง Wallbox นอกจากนี้ การติดตั้ง Wallbox ยังติดตั้งตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นลำดับแรกอีกด้วย
 
ทั้งนี้ บริษัทจะรับผิดชอบการติดตั้งและบริการหลังการขายให้แก่ลูกค้าที่สั่งซื้อ Wallbox ผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy โดยลูกค้าสามารถใช้ Wallbox เพื่อชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการใช้งานของตนเอง หรือขยายการใช้งานไปสู่บริการเชิงพาณิชย์ในลักษณะผู้ประกอบการรายย่อย ซึ่งจะเป็นพลิกโฉมการชาร์จอีวีในประเทศไทย จากจุดให้บริการสาธารณะสู่จุดให้บริการจากบ้าน อันจะมีส่วนผลักดันระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย
 
นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด กฟผ. ไม่เพียงแค่ดำเนินภารกิจในการจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชน ยังสนับสนุนธุรกิจระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรภายใต้สถานีชาร์จไฟฟ้าแบรนด์ “EleX by EGAT” ซึ่งปัจจุบันมีสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าดังกล่าวกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ  และกฟผ.มีเป้าหมายที่จะขยายจำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้ครบ 150 แห่งภายในสิ้นปีนี้ ดังนั้น กฟผ.มั่นใจว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์ และอินโนพาวเวอร์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของกฟผ. ในครั้งนี้ จะเป็นอีกแรงส่งให้จำนวนสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างรวดเร็ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารไทยพาณิชย์ scb easy EV Home Charger

ข่าวและอีเว้นท์รถยนต์ล่าสุดicon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)