รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โตโยต้า กวาดยอดขายรวมอันดับ 1 เดือนพฤษภาคม 22,307 คัน

ข่าว 30 มิ.ย. 59 5,977
โตโยต้า กวาดยอดขายรวมอันดับ 1 เดือนพฤษภาคม 22,307 คัน

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เผยยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคม 2559 รวม 66,035 คัน เพิ่มขึ้น 16.0% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 25,050 คัน เพิ่มขึ้น 8.3% รถเพื่อการพาณิชย์ 40,985 คัน เพิ่มขึ้น 21.2% รวมทั้งรถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนต์นี้ จำนวน 33,549 คัน เพิ่มขึ้น 29.8%  

สภาวะตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคม มีปริมาณขาย 66,035 คัน เพิ่มขึ้น 16.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโต 8.3% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโต 21.2% ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 นับเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นของตลาดรถยนต์นั่งครั้งแรกในรอบ 36 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 และเป็นการเติบโตต่อเนื่องของตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เป็นเดือนที่ 4 จากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้แนะนำสู่ตลาดในช่วงที่ผ่านมา
ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 302,581 คัน ลดลง 2.0% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตลดลง 17.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 8.5% เนื่องมาจากการแนะนำรถยนต์รุ่นใหม่สู่ตลาด แต่จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ทั้งภาคธุรกิจและครัวเรือน ระมัดระวังเรื่องการลงทุนและใช้จ่าย ทำให้อัตราการเติบโตของยอดขายสะสมยังคงชะลอตัว
ตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนแนวโน้มทรงตัว ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจในประเทศเริ่มมีแนวโน้มที่จะเติบโต ทั้งจากการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมถึงแรงส่งจากการท่องเที่ยวและบริการ แต่อย่างไรก็ตามความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออก รวมถึงการผลิตที่ยังคงทรงตัวในระดับต่ำจากภาวะภัยแล้ง และกำลังซื้อโดยรวมที่ยังไม่ขยายตัว ทำให้แนวโน้มตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายนยังอยู่ในสภาวะทรงตัว

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนพฤษภาคม 2559
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 66,035 คัน เพิ่มขึ้น 16.0%
 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 22,307 คัน เพิ่มขึ้น     23.9% ส่วนแบ่งตลาด 33.8%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ   12,757 คัน เพิ่มขึ้น     17.3% ส่วนแบ่งตลาด 19.3%
 • อันดับที่ 3 ฮอนด้า  9,812 คัน เพิ่มขึ้น     10.6% ส่วนแบ่งตลาด 14.9%
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 25,050 คัน เพิ่มขึ้น 8.3%
 • อันดับที่ 1 โตโยต้า  8,896 คัน เพิ่มขึ้น    19.6% ส่วนแบ่งตลาด 35.5%
 • อันดับที่ 2 ฮอนด้า  7,177 คัน เพิ่มขึ้น    18.4% ส่วนแบ่งตลาด 28.7%
 • อันดับที่ 3 มาสด้า  2,230 คัน  เพิ่มขึ้น   13.5% ส่วนแบ่งตลาด  8.9%
3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย  33,549 คัน เพิ่มขึ้น 29.8%
 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 12,842 คัน เพิ่มขึ้น   32.2% ส่วนแบ่งตลาด 38.3%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,649 คัน เพิ่มขึ้น   19.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  2,950 คัน เพิ่มขึ้น   34.7% ส่วนแบ่งตลาด  8.8%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 4,645 คัน โตโยต้า 1,832 คัน - มิตซูบิชิ 1,203 คัน - อีซูซุ 1,100 คัน - ฟอร์ด 460 คัน - เชฟโรเลต 50 คัน
4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 28,904คัน เพิ่มขึ้น 22.4%
 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 11,010 คัน เพิ่มขึ้น   20.6% ส่วนแบ่งตลาด 38.1%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 10,549 คัน เพิ่มขึ้น   20.2% ส่วนแบ่งตลาด 36.5%
 • อันดับที่ 3 ฟอร์ด  2,279 คัน เพิ่มขึ้น   30.5% ส่วนแบ่งตลาด  7.9%
5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 40,985 คัน เพิ่มขึ้น 21.2% 
 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 13,411 คัน เพิ่มขึ้น   26.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.7%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,757 คัน เพิ่มขึ้น    17.3% ส่วนแบ่งตลาด 31.1%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ  2,950 คัน เพิ่มขึ้น  34.7% ส่วนแบ่งตลาด  7.2%
สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2559
1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 302,581 คัน ลดลง 2.0%
 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 87,715 คัน ลดลง      13.4% ส่วนแบ่งตลาด 29.0%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ   61,119 คัน เพิ่มขึ้น      4.6% ส่วนแบ่งตลาด 20.2%
 • อันดับที่ 3 ฮอนด้า 43,949 คัน ลดลง       6.2% ส่วนแบ่งตลาด 14.5%
2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 103,710 คัน ลดลง 17.4%
 • อันดับที่ 1 ฮอนด้า  31,269 คัน ลดลง      7.4% ส่วนแบ่งตลาด 30.2%
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า  27,849 คัน ลดลง     39.2% ส่วนแบ่งตลาด 26.9%
 • อันดับที่ 3 มาสด้า  11,445 คัน เพิ่มขึ้น   28.4% ส่วนแบ่งตลาด 11.0%
3. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 160,490 คัน เพิ่มขึ้น 13.6%
 • อันดับที่ 1 โตโยต้า 56,834 คัน เพิ่มขึ้น    11.5% ส่วนแบ่งตลาด 35.4%
 • อันดับที่ 2 อีซูซุ 55,769 คัน เพิ่มขึ้น       4.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.7%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 17,981 คัน เพิ่มขึ้น    38.0% ส่วนแบ่งตลาด 11.2%
*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 27,171 คัน โตโยต้า 12,598 คัน - มิตซูบิชิ 8,983 คัน -อีซูซุ 2,972 คัน - ฟอร์ด 2,197 คัน - เชฟโรเลต 421 คัน 
4. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 133,319 คัน เพิ่มขึ้น 3.9%
 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 52,797 คัน เพิ่มขึ้น     9.7% ส่วนแบ่งตลาด 39.6%
 • อันดับที่ 2  โตโยต้า 44,236 คัน ลดลง  5.0% ส่วนแบ่งตลาด 33.2%
 • อันดับที่ 3 ฟอร์ด 11,017 คัน เพิ่มขึ้น   29.9% ส่วนแบ่งตลาด  8.3%
5. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 198,871 คัน เพิ่มขึ้น 8.5%
 • อันดับที่ 1 อีซูซุ 61,119 คัน เพิ่มขึ้น      4.6% ส่วนแบ่งตลาด 30.7% 
 • อันดับที่ 2 โตโยต้า 59,866 คัน เพิ่มขึ้น     7.9% ส่วนแบ่งตลาด 30.1%
 • อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 17,981 คัน เพิ่มขึ้น    38.0% ส่วนแบ่งตลาด  9.0%
แท็กที่เกี่ยวข้อง toyota toyota vios toyota revo toyota toyota vios toyota revo toyota toyota vios toyota revo

ข่าวและอีเว้นท์รถยนต์ล่าสุด