รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที

กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

โครงการสาทร โมเดล เดินหน้าใช้มาตรการการจัดการจราจรเต็มรูปแบบ

ข่าว 19 พ.ค. 59 3,621
โครงการสาทร โมเดล เดินหน้าใช้มาตรการการจัดการจราจรเต็มรูปแบบ


นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางอัจฉรา ห่อสมบัติ รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร พันตำรวจเอก สุปัฎน์ จรจันทึก ผู้กำกับกองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจจราจร รศ.ดร. สุพจน์ เตชวรสินสกุล ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานร่วมคณะกรรมการโครงการคมนาคมอย่างยั่งยืน 2.0 กรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นประธานแถลงข่าว การทดลองเชิงสังคม ครั้งที่ 3 ของโครงการสาทรโมเดล

ความคืบหน้าของโครงการ "สาทร โมเดล"
โครงการ "สาทร โมเดล" เป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ภายใต้ความร่วมมือของ 4 องค์กร คือ สภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร พร้อมความร่วมมือในการพัฒนาและดำเนินโครงการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน 70 บริษัท และภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาจราจรแบบบูรณาการ

โครงการรถรับส่ง : เพื่อลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลบริเวณถนนสาทร
โครงการรถโรงเรียน (School Bus) หนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการรถรับส่ง (Shuttle Bus Scheme) ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เพื่อสนับสนุนให้ผู้ปกครองมาใช้รถบัสที่ทันสมัยของโครงการสาทรโมเดล สำหรับรับ-ส่งบุตรหลาน โดยขณะนี้มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 40 คน
ทั้งนี้ โครงการสาทร โมเดล กำลังพัฒนาระบบรถรับส่ง (Shuttle Bus) เพื่อรับส่งพนักงานบริษัททั้ง 23 บริษัทที่สนใจเข้าร่วมโครงการในบริเวณถนนสาทรและถนนสีลม
โครงการจอดแล้วจร : เพิ่มทางเลือกในการเดินทางสู่ถนนสาทร
โครงการจอดแล้วจร (Park & Ride Scheme) มาตรการสำหรับการเดินทางของประชาชนเข้าสู่พื้นที่ถนนสาทร จากความร่วมมือของสมาคมค้าปลีกไทย และสมาคมห้างสรรพสินค้าไทย ที่แบ่งปันพื้นที่จอดรถให้กับโครงการ รวมถึงบริษัท นิปปอนด์ ปาร์คกิ้ง ดีเวลลอบเม้นท์ ที่ได้ทุ่มเทพัฒนาพื้นที่จอดรถขึ้นมาใหม่ ในทำเลที่เชื่อมระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก ทำให้มีพื้นที่จอดรถในโครงการรวมทั้งหมด 14 แห่ง รองรับรถยนต์ได้มากกว่า 2,500 คัน ซึ่งในปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ 267 คัน

มาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน : กระจายปริมาณรถยนต์ในช่วงเวลาเร่งด่วน
มาตรการเหลื่อมเวลาทำงาน (Flexible Working Time) เพื่อกระจายปริมาณรถยนต์ที่เข้าสู่พื้นที่ถนนสาทรในชั่วโมงเร่งด่วน ด้วยความร่วมมือของบริษัทที่มีสำนักงานในบริเวณถนนสาทร และสีลม ทั้ง 11 บริษัท มีพนักงานรวมกันกว่า 4,300 คน  ได้แก่
1. Aioi Bangkok Insurance Public Company Limited
2. BP-Castrol (Thailand) Limited
3. Bangkok Insurance Public Company Limited
4. Baker & MacKenzie Ltd. Attorneys at Law
5. Hitachi Asia (Thailand) Company Limited
6. Land and House Public Company Limited
7. Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. Thailand Branch
8. The Navakij Insurance Public Company Limited
9. Toyofuji Logistic (Thailand) Co., Ltd.
10. Toyota Motor Thailand Co., Ltd.
11. Dentsu (Thailand) Co., Ltd. 
แอปพลิเคชั่น : Linkflow เวอร์ชั่น 1.1.3 : ผู้ช่วยวางแผนการเดินทางในกรุงเทพมหานคร
แอปพลิเคชั่น Linkflow เวอร์ชั่น 1.1.3 คือ ระบบที่ได้พัฒนาจากเทคโนโลยีจราจรอัจฉริยะขั้นสูง (ITS : Intelligent Transportation System) และประมวลผลอิงจากสภาพการจราจรจริง ณ เวลานั้นๆ รวมถึงข้อมูลทางสถิติในอดีต เพื่อให้ทางเลือกของการเดินทางที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไข 5 ประการ ดังนี้
1. ความรวดเร็วในการเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
3. ความสะดวกสบายในการเดินทาง
4. การส่งผลต่อสุขภาพระหว่างการเดินทาง
5. การส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมระหว่างเดินทาง
ผู้ที่ใช้แอปพลิเคชั่น Linkflow เวอร์ชั่น 1.1.3 จะสามารถใช้ข้อมูลย้อนหลังประกอบกับข้อมูลปัจจุบันเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางและวิธีการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ Linkflow ได้เตรียมช่องทางในการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ผ่านทาง Social Network รวมถึงระบบสะสมคะแนน และเกมต่างๆ เพื่อให้ผู้เดินทางสามารถร่วมสนุกและเกิดการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Linkflow เวอร์ชั่น 1.1.3 ฟรี ทาง App Store และ Google Play ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สำหรับการทดลองเชิงสังคมครั้งที่ 3 ของโครงการ สาทร โมเดล ได้รับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร ให้ทำการติดตั้ง Loop Coil Sensor และ CCTV แบบ Thermal Sensor เพื่อตรวจวัดปริมาณการจราจรและนำข้อมูลแบบ Real Time มาประมวลผลสำหรับการปรับตั้งเวลาสัญญาณไฟแต่ละทิศทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการสนับสนุนการใช้มาตรการบริหารจัดการจราจรให้คล่องตัว ทั้ง 19 มาตรการ ภายใต้การสนับสนุนและดำเนินการโดยกรุงเทพมหานครและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะเป็นส่วนสำคัญให้การทดลองแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณถนนสาทรให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม
โครงการ สาทร โมเดล มีความพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่การทดลองเชิงสังคมครั้งที่ 3 ของโครงการสาทร โมเดล ในวันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2559 และผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ "Make You Happy Journey" เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในโครงการ สาทร โมเดล มากขึ้น ณ บริเวณอาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทร ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559"
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมชมนิทรรศการ "Make You Happy Journey" สร้างสรรค์ความสุขในการเดินทาง ได้ที่ชั้น G อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทร ระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09:00-18:30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
แท็กที่เกี่ยวข้อง toyota โตโยต้า สาทรโมเดล toyota โตโยต้า สาทรโมเดล toyota โตโยต้า สาทรโมเดล

ข่าวและอีเว้นท์รถยนต์ล่าสุด


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)