ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
10 อันดับสินเชื่อ

สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำสุด (มีหลักประกัน)

วันที่อัพเดทล่าสุด : 14 พ.ย. 61
เข้าดูทั้งหมด : 197,110 คน
10 อันดับ สินเชื่อส่วนบุคคลแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำสุด โดยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงแค่ 1% ต่อปี
10
ดอกเบี้ยบ้านกับวงเงินกู้เพิ่มเท่ากัน ผ่อนถูกสุด ล้านละ 5,500 บาท พร้อมฟรี ค่าประเมิน, ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ, ค่าธรรมเนียมการชำระเพิ่ม และฟรี ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ทุกช่องทาง อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 4.300 - 5.080% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
9

สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ - กรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 4.080 - 6.050% ต่อปี
สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์ ย้ายแล้ว...เหลือค่าดอกเบี้ยมาทำอะไรได้ตั้งเยอะ อนุมัติเร็ว รับวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน พร้อมสบายๆ กับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.08 - 6.05% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
8

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ - แลนด์แอนด์เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 4.060 - 4.210% ต่อปี
อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน พร้อมดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด รับดอกเบี้ยในอัตรา 4.060 - 4.210% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
7

สินเชื่อบุคคล Cash Link - ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 4.050% ต่อปี
สินเชื่อเงินสดมอบวงเงินสำรองเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน สะดวกรวดเร็วเพิ่มสภาพคล่องในการใช้จ่าย พร้อมรับอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมพิเศษ อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อมาตรฐาน = อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกเพิ่ม 2.5% (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
6

สินเชื่อกรุงศรีคาร์ ฟอร์ แคช - กรุงศรีอยุธยา

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 4.000 - 19.000% ต่อปี
ให้วงเงินสูงสุด 120% ของราคาประเมินรถของธนาคาร และวงเงินอนุมัติที่มีมูลค่าหลักแสนบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.27% ต่อเดือน ผ่อนสบายนานสูงสุด 72 เดือน ทราบผลอนุมัติเร็วใน 1 วันทำการ เมื่อเอกสารครบถ้วน (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
5

สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ปี 2561 ธอส.

อัตราดอกเบี้ย 3.900 - 6.750% ต่อปี
สินเชื่อบ้านเพิ่มสุข ปี 2561 เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย ดอกเบี้ยต่ำ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
4

สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash - เกียรตินาคิน

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.880 - 9.500 % ต่อปี
สินเชื่อที่ให้คุณเปลี่ยนรถเป็นเงินสดด้วยเงื่อนไขสบายๆ ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% อัตราผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน และฟรีค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับประเภทและปีที่จดทะเบียนของรถ โดยเริ่มตั้งแต่ 3.880% - 9.500 % ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
3

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน - ธนชาต

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.180 - 12.100%
หากคุณต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน หรือต้องการเงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียน และเป็นเจ้าของรถยนต์ปลอดภาระ สามารถขอสินเชื่อนี้ได้เพียงนำเล่มทะเบียนมาขอสินเชื่อที่ธนาคารธนชาตทุกสาขา ซึ่งวงเงินกู้และดอกเบี้ยที่ได้จะขึ้นอยู่กับรุ่นรถ ยี่ห้อ ระยะเวลาผ่อนชำระ อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 3.180% สำหรับหลักประกันรถเก๋งที่จดทะเบียนปี 2011 ขึ้นไป (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
2
วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว อัตราดอกเบี้ยคิดใน 2 กรณี คือ กรณีใช้เงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ บวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี และกรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธ.ก.ส. โดยจะอยู่ที่ตั้งแต่ 2.500% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด) (ดูรายละเอียด)
1
ธนาคารกรุงไทยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา โดยเข้าช่วยบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่ารียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา โดยได้รับดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่ 1 เป็นต้นไป โดยจะต้องชำระหนี้ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี และจะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี จากวันครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก (ดูรายละเอียด)
หมายเหตุ :

1. สินเชื่อแบบมีหลักประกันที่มีการจัดลำดับนี้ รวมถึงกรณีการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน สินเชื่อประเภทรถแลกเงิน บ้านแลกเงินและการให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันด้วย (แต่ไม่รวมสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์) และเป็นการจัดลำดับแบบประมาณการเท่านั้นโดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นหลัก โดยไม่ได้มีสูตรหรือพิจารณารายละเอียดอื่นใดประกอบ

2. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอยู่ในตลาด ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และดังนั้นเราสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทข้างต้น ได้โปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้

3. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการจัดลำดับโดยประมาณการเท่านั้น เนื่องจากธุรกิจการให้สินเชื่อมีปัจจัย หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร (เช่น ฐานเงินเดือนผู้กู้ รายละเอียดหลักประกัน เป็นต้น) และเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันในเรื่องของโปรโมชั่น และการรักษาฐานลูกค้ามากพอสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในชีวิตจริง ดอกเบี้ยที่ผู้กู้แต่ละรายจะได้รับอาจแตกต่างจากอัตราข้างต้นได้ และผู้กู้บางรายอาจได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า หรือสูงกว่าอัตราข้างต้นจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) และจากสถาบันการเงินอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) ได้ด้วยเช่นกัน

4. เนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องข้อมูลภายในของแต่ละสถาบันการเงิน การจัดลำดับข้างต้นจึงไม่รวมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ระบุอัตราดอกเบี้ยแบบประมาณการ เช่น "อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 7%" เพราะด้วยข้อมูลเพียงเท่านี้ เราจะไม่สามารถจัดลำดับผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลในลักษณะนี้ในบทความนี้ได้


โดย
:
สินีนาฏ มากทองหลาง
กองบรรณาธิการ เช็คราคา.คอม