• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.6 - 3.82 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 64
  • 21,866
  จุดเด่น
  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100%  ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน
  • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี)
  ลงทุน
  Refinance บ้านหรือคอนโดตอนนี้ ท่ามกลางแนวโน้มดอกเบี้ยขาลง...เลือกแบงก์ไหนดี?

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100%  ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน
  • ดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
  • ระยะเวลากู้สูงสุด 35 ปี (รวมอายุผู้กู้ไม่เกิน 65 ปี)
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  บ้านหรือที่อยู่อาศัย
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลสัญชาติไทย และต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • อายุ 21 ปีขึ้นไป (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
  • พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุไม่ต่ำกว่า 1 ปีขึ้นไป หรือ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป
  • มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
  • ผู้กู้ร่วมต้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย หรือ คู่สมรส (จดทะเบียนและไม่จดทะเบียน)
  วงเงินกู้
  :
  วงเงินกู้ 100% ของภาระหนี้คงเหลือจากสถาบันการเงินเดิม แต่ไม่เกินราคาประเมินหลักประกัน
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 35 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 2.6 - 3.82 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์

  แบบที่ 1 สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 1

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-6.76% ต่อปี
  • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.37% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.85% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.67% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 2 (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 1 ปีแรก)

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.79% ต่อปี
  • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.32% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.95% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.74% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 3

  • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย MRR-5.35% ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.55% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.60% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.57% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 4 (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 2 ปีแรก)

  • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.10% ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.45% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.70% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.64% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 5

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.75% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.60% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.63% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 6 (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 3 ปีแรก)

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.80% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.76% ต่อปี

   

  แบบที่ 2 สำหรับผู้กู้รายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 1

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย MRR-6.56% ต่อปี
  • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.32% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.95% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.74% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 2 (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 1 ปีแรก)

  • ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี
  • ปีที่ 2-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.27% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 3.05% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.81% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 3

  • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ย MRR-5.25% ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.45% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.70% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.64% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 4 (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 2 ปีแรก)

  • ปีที่ 1-2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี
  • ปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.35% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.80% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.70% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 5

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย MRR-4.65% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.70% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.69% ต่อปี

  ทางเลือกที่ 6 (ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท 3 ปีแรก)

  • ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.90% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR-2.25% ต่อปี

  *เฉลี่ย 3 ปี 2.90% ต่อปี

  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3.82% ต่อปี

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Refinance ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.59% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 75,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป หรืออัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.79% สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป และเบิกรับเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  • วงเงินกู้เริ่มต้น 1.0 ล้านบาท และราคาประเมินหลักประกัน (แนวราบ) ไม่น้อยกว่า 2.0 ล้านบาท หรือ (แนวสูง) ไม่น้อยกว่า 2.5 ล้านบาท (โครงการจัดสรรทุกโครงการ)
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขดังกล่าว สำหรับหลักประกันที่ได้รับการจัดสรรทุกโครงการในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ยกเว้น ที่ดินว่างเปล่า, อาคารพาณิชย์
  • กรณีลูกค้าทำประกัน MRTA/MLTA ธนาคารทดรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1%  ของวงเงินกู้อนุมัติ หรือสูงสุดไม่เกิน 2 แสนบาท (ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงสัญญาใดๆ ภายใน 5 ปีแรกทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง)
  • กรณีสมัครทำประกันชีวิต ต้องสมัครทำ MRTA/MLTA ทุนประกัน 100% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี
  • ลูกค้าสามารถเลือกใช้อัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำล้านละ 3,500 บาท ได้ในแบบอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยวงเงิน 3 ล้านบาท อายุสัญญา 10 ปี MRR = 7.350% (ณ วันที่ 1 เม.ย. 64) ที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในโฆษณาฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย
  • อัตราดอกเบี้ย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  18% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่มี
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน : 2,500 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่รวมค่าพาหนะ (ถ้ามี)
  • เบี้ยประกันอัคคีภัย : ตามอัตราของบริษัทประกัน
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  ไม่มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (กรณีปิดบัญชีก่อนกำหนดภายใน 3 ปีแรก คิด 3% ของยอดเงินต้นคงค้าง)
  หมายเหตุ
  :

  * หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด

  **ยกเว้น สำหรับกรณีปิดบัญชีก่อนกำหนด แบบโอนหนี้ไปสถาบันการเงินอื่น (Refinance) ให้คิดค่าธรรมเนียม ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

  การซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ไม่มีผลในการขออนุมัติสินเชื่อ กรณีมีความประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถเลือกบริษัทประกันที่ธนาคารกำหนดได้ด้วยตนเองหรือกรณีไม่ประสงค์ซื้อประกันภัยผ่านธนาคาร ลูกค้าสามารถซื้อประกันภัยจากบริษัทประกันอื่นๆ นอกเหนือจากที่ธนาคารกำหนด

  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1327
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 พ.ย. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์