ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 2.375 - 3.5 %
Product Highlight
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของมูลค่า เงินฝากค้ำประกัน
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี และชำระคืนด้วยยอดเท่าๆ กัน ทุกเดือน
 • เพียงมีเงินฝากในบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำกับธนาคาร ก็สามารถใช้เป็นหลักประกันแทนการใช้ที่อยู่อาศัย เพื่อขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือตกแต่งบ้านได้
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงเทพ สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของมูลค่า เงินฝากค้ำประกัน
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี และชำระคืนด้วยยอดเท่าๆ กัน ทุกเดือน
 • เพียงมีเงินฝากในบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำกับธนาคาร ก็สามารถใช้เป็นหลักประกันแทนการใช้ที่อยู่อาศัย เพื่อขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือตกแต่งบ้านได้
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 1. บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์
 2. บัญชีเงินฝากประจำ
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ณ วันที่สมัครสินเชื่อ และมียอดเงินฝากไม่น้อยกว่าวงเงินกู้
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกันได้รับวงเงินสูงสุดถึง 100% ของเงินฝาก
ระยะเวลากู้
:
สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 2.375 - 3.5 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:
 • กรณีใช้เงินฝากสะสมทรัพย์ค้ำประกัน - ชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ปัจจุบัน บวก 1.75% ในอัตราลดต้นลดดอก
 • กรณีใช้เงินฝากประจำค้ำประกัน - ชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปัจจุบัน บวก 2.00% ในอัตราลดต้นลดดอก
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:

สูงสุดไม่เกิน 24% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:

ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ค่าอากรแสตมป์
:

0.05% ของวงเงินอนุมัติ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท หรือตามค่าใช้จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี (ตามเงื่อนไขของธนาคาร)
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1333
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด