รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำสุด (มีหลักประกัน)

13 ส.ค. 64 217,710
สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำสุด (มีหลักประกัน)
10 อันดับ สินเชื่อส่วนบุคคลแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันในการขอสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำสุด โดยอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดเพียงแค่ 1% ต่อปี

ธนาคารกรุงไทยมุ่งเน้นส่งเสริมด้านการศึกษา โดยเข้าช่วยบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ให้กู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างการศึกษา โดยได้รับดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงค้างของปีที่ 1 เป็นต้นไป โดยจะต้องชำระหนี้ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี และจะต้องชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 15 ปี จากวันครบกำหนดชำระหนี้งวดแรก

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้าน GHB Precious Plus - ธอส.

อัตราดอกเบี้ย 2.22% - 6.15% ต่อปี

ใช้ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น, ไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร หรือเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร รับอัตราดอกเบี้ย 2.22% - 6.15% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. - ธ.ก.ส.

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 2.25%

วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย หรือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว อัตราดอกเบี้ยคิดใน 2 กรณี คือ กรณีใช้เงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้นๆ บวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 ต่อปี และกรณีใช้สลากออมทรัพย์เป็นประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของ ธ.ก.ส. โดยจะอยู่ที่ตั้งแต่ 2.25% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของ ธ.ก.ส.

สินเชื่อบ้าน GHB Precious - ธอส.

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.29 - 6.15% ต่อปี

เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส. เพื่อต่อเติมหรือขยายหรือซ่อมแซมอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างหรือต่อเติม/ขยาย/ซ่อมแซมอาคาร เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 2.29 - 6.15% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารอาคารสงเคราะห์

สินเชื่อส่วนบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน - กรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ย 2.375% - 3.500% ต่อปี

รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของมูลค่าเงินฝากค้ำประกัน ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี และชำระคืนด้วยยอดเท่าๆ กัน ทุกเดือน เพียงมีเงินฝากในบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำกับธนาคาร ก็สามารถใช้เป็นหลักประกันแทนการใช้ที่อยู่อาศัย เพื่อขอสินเชื่อซื้อที่อยู่อาศัย หรือตกแต่งบ้านได้ พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย 2.375% - 3.500% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารกรุงเทพ

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน - ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ย 2.39% - 2.89% ต่อปี

สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยเริ่มตั้งแต่ 2.39% - 2.89% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ KKP Home Loan Refinance - ธ.เกียรตินาคินภัทร

อัตราดอกเบี้ย 2.590% - 4.775% ต่อปี

วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท รับวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า ผ่อนสบาย นานสูงสุดถึง 30 ปี กู้ร่วมได้สูงสุด 4 คน โดยเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เอกสารครบ รู้ผลอนุมัติทันที ภายใน 3 วัน อัตราดอกเบี้ย 2.590% - 4.775% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร

สินเชื่อรีไฟแนนซ์ - ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์

อัตราดอกเบี้ย 2.60% - 3.82% ต่อปี

อนุมัติวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน พร้อมดอกเบี้ยถูกใจ ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่มีให้เลือกหลากหลาย พร้อมชำระมากกว่าค่างวดได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด รับดอกเบี้ยในอัตรา 2.60% - 3.82% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ - ธ.ออมสิน

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 2.615% - 6.824% ต่อปี

เพิ่มสีสันให้กับชีวิตคุณ ด้วยสินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สำหรับค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็น ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา, ค่าใช้จ่ายเพื่อการแต่งงาน หรือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว แล้วคุณจะพบว่าชีวิตคุณสุขสันต์ได้อีกเยอะ อัตราดอกเบี้ย 2.615% - 6.824% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารออมสิน

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ - ธ.ทหารไทยธนชาต

อัตราดอกเบี้ย 2.64% - 4.29% ต่อปี

ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ฟรี ค่าจดทะเบียนจำนอง ผ่อนสบายนานสูงสุด 35 ปี วงเงินอนุมัติสูงสุด 50 ล้านบาท สามารถเลือกรับวงเงินเพิ่ม...เสริมสภาพคล่องได้ อัตราดอกเบี้ย 2.64% - 4.29% ต่อปี (อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)

ดูสินเชื่อเงินสดทั้งหมดของธนาคารทหารไทยธนชาต
หมายเหตุ : 1. สินเชื่อแบบมีหลักประกันที่มีการจัดลำดับนี้ รวมถึงกรณีการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน สินเชื่อประเภทรถแลกเงิน บ้านแลกเงินและการให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้ค้ำประกันด้วย (แต่ไม่รวมสินเชื่อบ้าน และสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์) และเป็นการจัดลำดับแบบประมาณการเท่านั้นโดยอิงจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำเป็นหลัก โดยไม่ได้มีสูตรหรือพิจารณารายละเอียดอื่นใดประกอบ 2. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการพิจารณาข้อมูลเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่มีอยู่ในตลาด ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 และดังนั้นเราสนับสนุนให้ผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทข้างต้น ได้โปรดติดต่อแต่ละสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทอีกครั้งสำหรับรายละเอียด และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวได้ 3. การจัดลำดับข้างต้นเป็นการจัดลำดับโดยประมาณการเท่านั้น เนื่องจากธุรกิจการให้สินเชื่อมีปัจจัย หรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องมากพอสมควร (เช่น ฐานเงินเดือนผู้กู้ รายละเอียดหลักประกัน เป็นต้น) และเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันกันในเรื่องของโปรโมชั่น และการรักษาฐานลูกค้ามากพอสมควรด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในชีวิตจริง ดอกเบี้ยที่ผู้กู้แต่ละรายจะได้รับอาจแตกต่างจากอัตราข้างต้นได้ และผู้กู้บางรายอาจได้รับดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า หรือสูงกว่าอัตราข้างต้นจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อประเภทอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) และจากสถาบันการเงินอื่น (ที่ไม่ได้อยู่ในลำดับข้างต้น) ได้ด้วยเช่นกัน 4. เนื่องด้วยข้อจำกัดในเรื่องข้อมูลภายในของแต่ละสถาบันการเงิน การจัดลำดับข้างต้นจึงไม่รวมผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ระบุอัตราดอกเบี้ยแบบประมาณการ เช่น "อัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 7%" เพราะด้วยข้อมูลเพียงเท่านี้ เราจะไม่สามารถจัดลำดับผลิตภัณฑ์ที่ให้ข้อมูลในลักษณะนี้ในบทความนี้ได้
แท็กที่เกี่ยวข้อง หลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อมีหลักประกัน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สมัครออนไลน์ สมัครสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำสุด จัดอันดับ 10 อันดับ หลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อมีหลักประกัน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สมัครออนไลน์ สมัครสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำสุด จัดอันดับ 10 อันดับ หลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อมีหลักประกัน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สมัครออนไลน์ สมัครสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยต่ำสุด จัดอันดับ 10 อันดับ
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Money Guru

ช่องทางติดตาม Money Guru