ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 4.765 - 5.558 %
Product Highlight
 • ฟรี ค่าจดจำนอง
 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าอากรแสตมป์
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ

รายละเอียดสินเชื่อ ซีไอเอ็มบี ไทย สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้-Refinance (ไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น)
จุดเด่น
:
 • ฟรี ค่าจดจำนอง
 • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ฟรี ค่าอากรแสตมป์
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
รายละเอียดหลักประกัน
:
บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม, คอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์ (สัญญาสินเชื่อเดิมเป็นสัญญาที่อยู่อาศัย)
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 • สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี)
 • อายุงาน
  - 6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  - 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  - 2 ปีขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ
 • ต้องมีชื่อเป็นผู้กู้จากสถาบันการเงินเดิม
 • รายได้สำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำ
  - กรณีกู้เดี่ยว 15,000 บาทขึ้นไป
  - กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้หลักจะต้องมีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป โดยผู้กู้หลักและผู้กู้รองต้องมีรายได้รวมกันตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • รายได้สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
  - กรณีกู้เดี่ยวที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต้องมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ และผู้กู้อยู่ต่างจังหวัดต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
  - กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้หลักที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต้องมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ และผู้กู้หลักที่อยู่ต่างจังหวัด ต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ โดยผู้กู้หลักและผู้กู้รองที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลต้องมีรายได้รวมกัน 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ ส่วนผู้กู้หลักและรองที่อยู่ต่างจังหวัดจะต้องมีรายได้รวมกัน 20,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
วงเงินกู้สูงสุด 95% ของวงเงินสินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม (และไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม)
ระยะเวลากู้
:
สุงสุด 30 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้กู้ทุกประเภท ทุกจำนวน 4.765 - 5.558 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

โปรแกรม สุดประหยัด

สมัคร MRTA

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.725% ต่อปี
 • ปีที่ 4 - 7 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.760% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.250% ต่อปี

(ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.150% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.810%)

ไม่สมัคร MRTA

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.425% ต่อปี
 • ปีที่ 4 - 7 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.760% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.250% ต่อปี

(ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.450% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.900%)

 

โปรแกรม สุดคุ้ม

สมัคร MRTA

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.485% ต่อปี
 • ปีที่ 4 - 7 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.760% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.250% ต่อปี

(ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.390% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.880%)

ไม่สมัคร MRTA

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 4.185% ต่อปี
 • ปีที่ 4 - 7 อัตราดอกเบี้ย MRR - 2.760% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.250% ต่อปี

(ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.690% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 4.970%)

 

โปรแกรม ท็อปอัพ (รีไฟแนนซ์บ้านและขอวงเงินเพิ่ม)

สมัคร MRTA

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.585% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี

(ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.290% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 5.470%)

ไม่สมัคร MRTA

 • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 3.285% ต่อปี
 • หลังจากนั้น MRR - 2.00% ต่อปี
(ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 4.590% และดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา = 5.550%)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี เท่านั้น
 • MRR = 7.875% ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 62
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าอากรแสตมป์
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel.  :  0-2626-7777
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 เม.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

 
 
 

Advertorial สินเชื่อเงินสดล่าสุด