ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อ KTB Home Easy Cash-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

สินเชื่อ KTB Home Easy Cash-ธนาคารกรุงไทย (KTB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.37 - 7.87 %
Product Highlight
 • วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา สูงสุดถึง 8 ล้านบาท
 • กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล สามารถนำไปใช้จ่ายทั่วไป

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร กรุงไทย สินเชื่อ KTB Home Easy Cash

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อ KTB Home Easy Cash
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อบ้านแลกเงิน
จุดเด่น
:
 • วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา สูงสุดถึง 8 ล้านบาท
 • กู้ง่ายแค่ใช้บ้าน อาคารชุด อาคารพาณิชย์หรือที่ดินเป็นหลักประกัน
 • สินเชื่อส่วนบุคคล สามารถนำไปใช้จ่ายทั่วไป
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • อาคารชุด / อาคารพาณิชย์
 • ที่ดินเปล่า
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. มีรายได้ประจำและหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ชัดเจน และมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี นับอายุงานต่อเนื่องจากที่ทำงานก่อนหน้าได้
 2. หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพ ต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมี Statement หรือเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจที่เชื่อถือได้มาใช้พิจารณา
 3. ผู้กู้เงินที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริม (หลังหักต้นทุนในการทำธุรกิจ) ต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำ
 4. สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 5. มีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยกับทางธนาคารได้
 6. ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
วงเงินกู้
:
สูงสุดไม่เกิน 8,000,000 บาท
วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) สูงสุดไม่เกิน 8.0 ล้านบาท
ระยะเวลากู้
:
ไม่เกิน 15 ปี
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 8,000,000 บาท 5.37 - 7.87 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

แบ่งตามประเภทหลักประกัน (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ย
  - ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.5%
  - หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.5%
 • อาคารชุด / อาคารพาณิชย์
  - ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.0%
  - หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR
 • ที่ดินเปล่า
  - ปีที่ 1 - 2 อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.5%
  - หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.0%

 

แบ่งตามประเภทหลักประกัน (สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว)

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุด/อาคารพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ย MRR + 1.0%

 

(MRR=6.870% ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยธนาคารฉบับล่าสุด)

หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าการทวงหนี้
:
135 บาท/บัญชี/ทุกรอบบัญชีของการผิดนัดชำระหนี้
ค่าอากรแสตมป์
:
เงินกู้ 2,000 บาทต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ 2,000 บาทคิด 1 บาท สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
 • ค่าธรรมเนียมจดจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินจดจำนอง แต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 • ร้อยละ 0.25 ของวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท ขั้นต่ำ 2,000 บาท
้อยละ 0.25 ของวงเง ินสินเชื่อที่ลูกค้าขอกู้ แต่ไม่เกิน 12,000 บาท ขั้นตา 2,000 บาท
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
มี
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
มี
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 0-2111-1111
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
10 ก.ย. 62

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด