• บ้าน บ้านใกล้เมือง เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 โครงการ หน้าที่ 103 จำนวน 1,376 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 25 ต.ค. 62
   5,055
  • เริ่มต้น 2.59 ลบ. (ณ. วันที่ 25/10/2019)
  • อัปเดตข้อมูล 4 ก.พ. 62
   8,685
  • เริ่มต้น 3.79 ลบ. (ณ. วันที่ 4/2/2019)
  • อัปเดตข้อมูล 30 ต.ค. 62
   2,872
  • เริ่มต้น 2.94 ลบ. (ณ. วันที่ 30/10/2019)
  • อัปเดตข้อมูล 8 เม.ย. 63
   4,706
  • เริ่มต้น 10.9 ลบ. (ณ. วันที่ 8/4/2020)
  • อัปเดตข้อมูล 27 มี.ค. 62
   3,753
  • เริ่มต้น 4.99 ลบ. (ณ. วันที่ 27/3/2019)