• บ้าน พฤกษาแลนด์ เอสเตท เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 โครงการ จำนวน 9 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 19 มี.ค. 62
   1,136
  • เริ่มต้น 1.79 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 19 มี.ค. 62
   882
  • เริ่มต้น 1.79 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 19 มี.ค. 62
   298
  • เริ่มต้น 2.3 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 19 มี.ค. 62
   1,479
  • เริ่มต้น 1.7 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 19 มี.ค. 62
   723
  • เริ่มต้น 1.8 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 19 มี.ค. 62
   382
  • เริ่มต้น 2.1 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 19 มี.ค. 62
   2,041
  • เริ่มต้น 1.2 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 19 มี.ค. 62
   2,249
  • เริ่มต้น 1.2 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 19 มี.ค. 62
   422
  • เริ่มต้น 4.5 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)