• บ้าน สัมมากร เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 โครงการ จำนวน 16 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 21 มิ.ย. 62
   385
  • เริ่มต้น 3.99 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 7 มี.ค. 62
   506
  • เริ่มต้น 6.5 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 7 มี.ค. 62
   1,580
  • เริ่มต้น 3.39 ล้านกว่าบาท (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 7 มี.ค. 62
   1,899
  • เริ่มต้น 7 ล้านกว่าบาท (ณ. วันที่ 10/7/2018)
  • ข้อมูล 28 ต.ค. 62
   1,789
  • เริ่มต้น 2.69 ลบ. (ณ. วันที่ 7/3/2019)
  • ข้อมูล 7 มี.ค. 62
   3,496
  • เริ่มต้น 3.3 ล้านกว่าบาท (ณ. วันที่ 7/3/2019)