• บ้าน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) สัมมากร เรียงตามข้อมูลล่าสุด หน้าละ 10 โครงการ หน้าที่ 1 จำนวน 16 รายการ

  เรียงโดย
  • ข้อมูล 21 มิ.ย. 62
   427
  • เริ่มต้น 3.99 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 7 มี.ค. 62
   531
  • เริ่มต้น 6.5 ลบ. (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 7 มี.ค. 62
   1,653
  • เริ่มต้น 3.39 ล้านกว่าบาท (ณ. วันเปิดตัว)
  • ข้อมูล 7 มี.ค. 62
   1,946
  • เริ่มต้น 7 ล้านกว่าบาท (ณ. วันที่ 10/7/2018)
  • ข้อมูล 28 ต.ค. 62
   1,830
  • เริ่มต้น 2.69 ลบ. (ณ. วันที่ 7/3/2019)
  • ข้อมูล 7 มี.ค. 62
   3,552
  • เริ่มต้น 3.3 ล้านกว่าบาท (ณ. วันที่ 7/3/2019)