• สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช (PersonalCash)-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 2 9% ถึง 28% จำนวน 34 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 26 พ.ค. 63
   164,061
  • 17 - 26 %
  • อัปเดตข้อมูล 7 พ.ค. 63
   117,502
  • 24.76 - 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 26 พ.ค. 63
   19,798
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 11 พ.ค. 63
   280,373
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 7 พ.ค. 63
   145,358
  • 19.8 - 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 13 พ.ค. 63
   44,301
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด บัตรกดเงินสด KK Cash Card
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 3.0 เท่าของรายได้, เงินกู้ขั้นต่ำ 20,000 บาท, สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ
    ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
   • ระยะเวลากู้
    ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 18 พ.ค. 63
   207,463
  • 17 - 25.25 %