• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเงินสด เรียงตามข้อมูลล่าสุด สินเชื่อบัตรเงินสด PRIMA CARD-ธนาคารออมสิน (GSB) หน้าละ 10 รายการ หน้าที่ 2 28% จำนวน 17 รายการ

  เรียงโดย
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   211,974
  • 15.99 - 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   240,623
  • ไม่เกิน 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   122,539
  • 6.98 - 26.1 %
  • อัปเดตข้อมูล 6 ส.ค. 63
   104,366
  • 5.55 - 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   154,689
  • 14 - 28 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   90,611
  • 27 %
  • อัปเดตข้อมูล 16 ก.ค. 63
   280,366
   • ชื่อสินเชื่อ
    สินเชื่อเงินสด บัตรเงินด่วน Xpress Cash
   • สถาบันการเงิน
   • ประเภทสินเชื่อ
   • วงเงินกู้
    ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้, สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
   • รายได้ขั้นต่ำ

    รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท/เดือน (รายได้น้อยกว่า 15,000 บาท ต้องเลือกชำระโดยการหักบัญชีเท่านั้น)

   • ระยะเวลากู้
    ไม่กำหนดระยะเวลากู้
  • 18 - 27 %