ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
รายละเอียด :

สินเชื่อบุคคล TMB Cash2Go (ทีเอ็มบี แคชทูโก)-ธนาคารทหารไทย (TMB)

สินเชื่อบุคคล TMB Cash2Go (ทีเอ็มบี แคชทูโก)-ธนาคารทหารไทย (TMB)

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 14 - 28 %
Product Highlight
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้เพื่อใช้ในการอุปโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

รายละเอียดสินเชื่อ ธนาคาร ทหารไทย สินเชื่อบุคคล TMB Cash2Go (ทีเอ็มบี แคชทูโก)

ชื่อสินเชื่อ
:
สินเชื่อบุคคล TMB Cash2Go (ทีเอ็มบี แคชทูโก)
ประเภทสินเชื่อ
:
สินเชื่อเงินสดเบิกทั้งจำนวน
วัตถุประสงค์สินเชื่อ
:
จุดเด่น
:
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินสดอเนกประสงค์ในรูปแบบของเงินกู้เพื่อใช้ในการอุปโภคส่วนบุคคล โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ลักษณะหลักประกัน
:
สินเชื่อไม่มีหลักประกัน
รายละเอียดหลักประกัน
:
n/a
ผู้มีสิทธิ์กู้
:
ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
คุณสมบัติผู้กู้
:
 1. สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 20-60 ปีขึ้นไป
 3. รายได้ประจำต่อเดือน และอายุงาน
 • พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ : ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงาน 4 เดือนขึ้นไปสำหรับงานปัจจุบัน
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และประกอบธุรกิจปัจจุบัน 2 ปีขึ้นไป
วงเงินกู้
:
ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
เงินกู้ขั้นต่ำ 30,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
วงเงินอนุมัติระหว่าง 30,000 - 1,500,000 บาท หรือสูงสุด 5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน กรณีที่ไม่เคยมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับ TMB และมีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะได้รับวงเงินสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน และจะมีบัญชีสินเชื่อบุคคลกับสถาบันการเงินต่างๆ รวมกันได้ไม่เกิน 3 แห่ง
ระยะเวลากู้
:
12 - 60 เดือน
วิธีการคิดดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
อัตราดอกเบี้ย
 
ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
ผู้มีรายได้ประจำ ทุกจำนวน 14 - 28 %
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ทุกจำนวน 19 - 28 %
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
:

พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (อัตราดอกเบี้ยปกติ)

 • รายได้ประจำต่อเดือน 15,000-29,999 บาท รับดอกเบี้ย 28% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000-49,999 บาท รับดอกเบี้ย 21% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับดอกเบี้ย 19% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 17% ต่อปี
 
พนักงานบริษัท/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ใช้บัญชี ออลล์ ฟรี + Direct Debit)
 • รายได้ประจำต่อเดือน 15,000-29,999 บาท รับดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000-49,999 บาท รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับดอกเบี้ย 16% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 14% ต่อปี
 
 

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (อัตราดอกเบี้ยปกติ)

 • รายได้ประจำต่อเดือน 15,000-29,999 บาท รับดอกเบี้ย 28% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000-49,999 บาท รับดอกเบี้ย 27% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับดอกเบี้ย 26% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 22% ต่อปี

ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (ใช้บัญชี ออลล์ ฟรี + Direct Debit)

 • รายได้ประจำต่อเดือน 15,000-29,999 บาท รับดอกเบี้ย 25% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 30,000-49,999 บาท รับดอกเบี้ย 24% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือน 50,000-99,999 บาท รับดอกเบี้ย 23% ต่อปี
 • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป รับดอกเบี้ย 19% ต่อปี

(อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารตามประกาศฉบับล่าสุด)
หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
:
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
ดอกเบี้ยผิดนัด
:
สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
 
ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
:
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ค่าการทวงหนี้
:
ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ : งวดละ 100 บาทต่อบัญชี(ยังไม่รวม VAT)
ค่าอากรแสตมป์
:

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
การชำระคืนเงินกู้
 
ยอดชำระขั้นต่ำ
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระเกินค่างวด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
:
โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
หมายเหตุ
:
-
สอบถามเพิ่มเติม
:
Tel. 1558
คำแนะนำการใช้ข้อมูล
:
รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
update ณ วันที่
:
14 ม.ค. 63

โปรโมชั่นสมัครบัตรจากสถาบันการเงิน

แนะนำสินเชื่อเงินสด