ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อบุคคล Happy Cash-แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LH Bank)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 8.88 - 18.88 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 65
  • 6,145
  จุดเด่น
  • ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 8.88% ต่อปี

  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

  • อนุมัติไว...ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

  • ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อบุคคล Happy Cash
  จุดเด่น
  :
  • ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 8.88% ต่อปี

  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

  • อนุมัติไว...ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

  • ไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

  ลักษณะหลักประกัน
  :
  -
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
  • อายุ 21 - 59 ปี (อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี)
  • รายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป
  • อาชีพ พนักงานประจำ/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • อายุงาน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องผ่านช่วงทดลองงาน
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุด 60 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้มีรายได้ประจำ ไม่เกิน 1,500,000 บาท 8.88 - 18.88 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ย

  • พนักงานประจำที่มีรายได้ 30,000 - 49,999 บาทต่อเดือน รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาผ่อน ดังนี้
   - ผ่อน 12 เดือน ดอกเบี้ย 18.88% ต่อปี
   - ผ่อน 24 เดือน ดอกเบี้ย 18.88% ต่อปี
   - ผ่อน 36 เดือน ดอกเบี้ย 8.88% (2 เดือนแรก) และ 18.88% (34 เดือนถัดไป)
   - ผ่อน 48 เดือน ดอกเบี้ย 8.88% (2 เดือนแรก) และ 18.88% (46 เดือนถัดไป)
   - ผ่อน 60 เดือน ดอกเบี้ย 8.88% (2 เดือนแรก) และ 18.88% (58 เดือนถัดไป)
  • พนักงานประจำที่มีรายได้ 50,000 - 99,999 บาทต่อเดือน รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาผ่อน ดังนี้
   - ผ่อน 12 เดือน ดอกเบี้ย 18.88% ต่อปี
   - ผ่อน 24 เดือน ดอกเบี้ย 18.88% ต่อปี
   - ผ่อน 36 เดือน ดอกเบี้ย 8.88% (3 เดือนแรก) และ 17.88% (33 เดือนถัดไป)
   - ผ่อน 48 เดือน ดอกเบี้ย 8.88% (3 เดือนแรก) และ 17.88% (45 เดือนถัดไป)
   - ผ่อน 60 เดือน ดอกเบี้ย 8.88% (3 เดือนแรก) และ 17.88% (57 เดือนถัดไป)
  • พนักงานประจำที่มีรายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทต่อเดือน รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาผ่อน ดังนี้
   - ผ่อน 12 เดือน ดอกเบี้ย 18.88% ต่อปี
   - ผ่อน 24 เดือน ดอกเบี้ย 18.88% ต่อปี
   - ผ่อน 36 เดือน ดอกเบี้ย 8.88% (4 เดือนแรก) และ 16.88% (32 เดือนถัดไป)
   - ผ่อน 48 เดือน ดอกเบี้ย 8.88% (4 เดือนแรก) และ 16.88% (44 เดือนถัดไป)
   - ผ่อน 60 เดือน ดอกเบี้ย 8.88% (4 เดือนแรก) และ 16.88% (56 เดือนถัดไป)
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  คิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวก 3% ต่อปี หรือรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  • กรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด 50 บาทต่อรอบบัญชี
  • กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด 100 บาทต่อรอบบัญชี
  • กรณีมีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมที่ไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  0.05% ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของทางราชการที่กำหนด
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  มี
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (หากชำระปิดบัญชีสินเชื่อก่อนครบกำหนด 1 ปี ต้องชำระค่าธรรมเนียมการปิดก่อนกำหนดในอัตราร้อยละ 2 จากยอดหนี้คงค้าง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567)
  หมายเหตุ
  :
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามประกาศและระเบียบที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1327
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  30 พ.ย. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์