• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (แบบไม่โอนเล่ม)-ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.99 - 24 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 ม.ค. 65
  • 8,256
  จุดเด่น
  • รู้ผลอนุมัติไว
  • หลังอนุมัติ ส่งมอบเล่มทะเบียนรถยนต์ รับเงินเลย
  • โปะได้ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
  • ไม่เสีย VAT
  • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อรถกู้เงินด่วน CarQuickCash (แบบไม่โอนเล่ม)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  • รู้ผลอนุมัติไว
  • หลังอนุมัติ ส่งมอบเล่มทะเบียนรถยนต์ รับเงินเลย
  • โปะได้ ดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
  • ไม่เสีย VAT
  • ไม่ต้องตรวจสภาพรถยนต์
  • วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  • เป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้แล้ว
  • อายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี
  • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • สัญชาติไทย อายุ 20 - 65 ปี ณ วันที่ยื่นขอสินเชื่อ
  • มีรายได้ต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
  • ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการต้องดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
  • เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ หรือผู้ครอบครองในรถยนต์รถที่ขอสินเชื่อ
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 50,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท
  อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติจริงและเป็นไปตามหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของธนาคาร
  ระยะเวลากู้
  :
  12 - 84 เดือน
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 50,000 ถึง 5,000,000 บาท 9.99 - 24 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :
  กลุ่มลูกค้าใหม่ (New Customer) อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์รายได้ลูกค้า ตั้งแต่ 9.99% - 24.00% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  24% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  ไม่เกิน 100 บาท/รอบ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ร้อยละ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับการอนุมัติ (สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท)
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ค่าขอใบแจ้งยอดบัญชีของแต่ละงวด 100 บาท/ครั้ง
  • ค่าขอตรวจสอบรายการ 100 บาท/ครั้ง
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  มี (ไม่มีค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนดอายุสัญญา (Prepayment Fee))
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2165-5555
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 ม.ค. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์