ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน-ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB THAI)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 3.09 - 6.01 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 66
  • 26,925
  จุดเด่น
  สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นอัตราดอกเบี้ยต่ำ

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเพื่อการโอนหนี้-Refinance (ไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น)
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่อเพื่อการไถ่ถอนที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  สินเชื่อหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ที่อยู่อาศัยเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน)
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด/ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม/คอนโดมิเนียม/อาคารพาณิชย์

  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • ผู้มีสัญชาติไทย และพักอาศัยในประเทศไทย

  • อายุผู้กู้
   - พนักงานเงินเดือน : อายุ 21 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
   - ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว : อายุ 25 - 62 ปี (เมื่อนับรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
   - กรณีผู้กู้อายุ 45 - 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 65 ปี
  • อายุงาน
  1. 6 เดือนขึ้นไป * สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  2. 1 ปีขึ้นไป ** สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  3. 2 ปีขึ้นไป *** สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

  * อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปและผ่านการทดลองงาน ณ ที่ทำงานปัจจุบัน โดยสามารถนับอายุงานต่อเนื่องได้
  หากมีเอกสารยืนยันหรือสามารถตรวจสอบกับที่ทำงานเดิมได้
  ** ต้องมีเอกสารยืนยันการทำงาน
  *** ธุรกิจจะต้องมีการจดทะเบียนการค้า หรือ มีหลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการหรือ
  หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถ ตรวจสอบได้
  โดยมีระยะเวลาการดำเนินธุรกิจตรงตามหลักเกณฑ์

  • ต้องมีชื่อเป็นผู้กู้จากสถาบันการเงินเดิม
  • รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทขึ้นไป (สำหรับผู้กู้หลัก)

   

   

  *ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร


  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 100 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท

  กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน แต่ไม่ขอวงเงินเพิ่ม

   

  • ต้องมีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท
  • ประเภทอาคารพาณิชย์ไม่สามารถนำมาขอสินเชื่อได้
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท และไม่เกินภาระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยเดิม รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต, ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และสินเชื่ออเนกประสงค์ (ถ้ามี)
  • สัดส่วนวงเงินกู้ต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุดไม่เกิน 100% รวมค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินภาระหนี้คงค้างเดิม
  • ไม่สามารถขอวงเงินเพิ่มเติมได้
  • กรณีลูกค้าได้รับการยกเว้นค่าจดจำนอง หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1% คืน โดยจะคำนวณจากวงเงินกู้ในสัญญา (วงเงินอนุมัติ) ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถคืนค่าจดจำนองเป็นเงินสดหรือเช็คได้
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)


  กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน และขอวงเงินเพิ่ม

   

  • ประเภทหลักประกัน ได้แก่ บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม
  • กรณีสมัครทำประกันชีวิตต้องสมัครทำประกันชีวิตขั้นต่ำ 70% ของวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลาความคุ้มครองขั้นต่ำ 10 ปี สูงสุดไม่เกินระยะเวลากู้ กรณีกู้ไม่ถึง 10 ปี
  • วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน สูงสุด 95% (รวม ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย) กรณีวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท กรณีวงเงินเกิน 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด 80% (รวม ค่าเบี้ยประกันชีวิต และ ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย)
  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 50 ล้านบาท กรณีหลักประกันอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล กรณีหลักประกันอยู่ในเขตต่างจังหวัด วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาท
  • วงเงินที่ขอเพิ่ม สูงสุดไม่เกิน 40% ของวงเงินสินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันสูงสุด
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศกำหนด (ถ้ามี)


  ระยะเวลากู้
  :
  สุงสุด 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 2,000,000 ถึง 10,000,000 บาท 3.09 - 6.01 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่น สำหรับผู้ที่สมัครพร้อมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ. 66 เท่านั้น

  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต
  • ปีที่ 1 - 3 : MRR - 5.260% ต่อปี
  • ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.050% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.090% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.450% ต่อปี
  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต
  • ปีที่ 1 - 3 : MRR - 5.060% ต่อปี
  • ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.050% ต่อปี
  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.290% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.510% ต่อปี
  หมายเหตุ  
  • วงเงินสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
  • สัดส่วนวงเงินต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV) ไม่เกิน 80%
  • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล ซีไอเอ็มบี ไทย เช่น Chill D, Speed D ฯลฯ ของธนาคาร

  ทางเลือกที่ 1 สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1-3 : MRR - 4.760% ต่อปี
  • ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.050% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.590% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.590% ต่อปี
  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1-3 : MRR - 4.460% ต่อปี
  • ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.050% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.890% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.670% ต่อปี

   

  ทางเลือกที่ 2 (ยกเว้น ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท) สำหรับพนักงานประจำและเจ้าของกิจการรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป
  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1-3 : MRR - 4.520% ต่อปี
  • ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.050% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.830% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.660% ต่อปี
  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1-3 : MRR - 4.220% ต่อปี
  • ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.050% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.130% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.740% ต่อปี

   

  อัตราดอกเบี้ย กรณีรีไฟแนนซ์บ้าน และขอวงเงินเพิ่ม
  แบบที่ 1 ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1-3 : MRR - 3.660% ต่อปี
  • ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.000% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.690% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 5.930% ต่อปี
  แบบที่ 2 ไม่ทำประกันชีวิต

  • ปีที่ 1-3 : MRR - 3.360% ต่อปี
  • ระยะเวลาที่เหลือ MRR - 2.000% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 4.990% ต่อปี
  **อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 6.010% ต่อปี

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  • ประเภทหลักประกัน บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, ทาวน์เฮ้าส์, ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา คำนวณจากวงเงินกู้ 2 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 15 ปี (MRR = 8.35% ต่อปี ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2566)
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ สำหรับกรณีไม่ขอวงเงินเพิ่ม
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ

   

  เฉพาะกรณีไม่ขอวงเงินเพิ่ม

  • ยกเว้น ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  • ยกเว้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมิได้ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2626-7777
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 ก.พ. 66
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์