ประเมินวงเงินรู้ผลใน 3 นาที
กับ กรุงศรี ออโต้ พร้อมสตาร์ท

เริ่มประเมินวงเงินพร้อมสตาร์ท
ผ่านมือถือ สแกนเลย

ดูวงเงินพร้อมสตาร์ทที่ได้รับ

 • สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ย้อนก่อนแย่-ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 9.99 - 20.24 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธ.ค. 65
  • 11,005
  จุดเด่น

  ให้เรื่องเงินย้อนกลับมาเริ่มใหม่ได้ ด้วย สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ย้อนก่อนแย่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ รายได้ต่อเดือน 3 หมื่นบาทขึ้นไป จะรวมหนี้ไว้ที่เดียว หรือวงเงินพร้อมใช้ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ย้อนก่อนแย่ ธนาคารไทยเครดิต ก็รองรับได้ทุกความต้องการ

  • รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา
  • จ่ายดอกเบี้ยลดลง
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
  • วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ย้อนก่อนแย่
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :

  ให้เรื่องเงินย้อนกลับมาเริ่มใหม่ได้ ด้วย สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ย้อนก่อนแย่ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สำหรับพนักงานเงินเดือนประจำ รายได้ต่อเดือน 3 หมื่นบาทขึ้นไป จะรวมหนี้ไว้ที่เดียว หรือวงเงินพร้อมใช้ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ย้อนก่อนแย่ ธนาคารไทยเครดิต ก็รองรับได้ทุกความต้องการ

  • รีไฟแนนซ์ผ่อนเบา
  • จ่ายดอกเบี้ยลดลง
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
  • วงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้
  ลักษณะหลักประกัน
  :
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  n/a
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
  • อายุ 20-65 ปี
  • พนักงานประจำ
  • รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป (ประกอบด้วยเงินเดือน และสามารถรวมรายได้ประจำอื่นๆ ที่ได้รับเท่ากันทุกเดือน)
  • อายุงานไม่ต่ำกว่า 4 เดือน
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 5.0 เท่าของรายได้
  สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ไม่เกิน 2,000,000 บาท 9.99 - 20.24 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 800,000 บาท)

  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 80,000 - 149,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 2 ปี
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี นาน 2 ปี
   

  อัตราดอกเบี้ยปกติ หลังจากพ้นระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 800,000 บาท)

  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 80,000 - 149,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 17.24% ต่อปี (MRR + 8.19%)
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16.24% ต่อปี (MRR + 7.19%)

   

  อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 14.99% ต่อปี นาน 60 วัน
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 - 79,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี นาน 60 วัน
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 80,000 - 149,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี นาน 90 วัน
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปี นาน 120 วัน

   

  อัตราดอกเบี้ยปกติ หลังจากพ้นระยะเวลาอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (สำหรับลูกค้าทั่วไป)

  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 - 49,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 20.24% ต่อปี (MRR + 11.19%)
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 - 79,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 18.24% ต่อปี (MRR + 9.19%)
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 80,000 - 149,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 17.24% ต่อปี (MRR + 8.19%)
  • รายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 16.24% ต่อปี (MRR + 7.19%)

   

  **อัตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคลไทยเครดิต ตามตารางและเงื่อนไขอื่นๆข้างต้น ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัครและได้รับการอนุมัติวงเงินระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565 เท่านั้น หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ของยอดคงค้างทั้งหมด
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  • ไม่เกิน 50 บาท/รอบการทวงหนี้ กรณีมีหนี้ค้างชำระ 1 งวด
  • ไม่เกิน 100 บาท/รอบการทวงหนี้ กรณีมีหนี้ค้างชำระมากกว่า 1 งวด
  • กรณีมีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ที่ถึงกำหนดชำระสะสมที่ไม่เกิน 1,000 บาท ไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  จ่ายคืนขั้นต่ำ 3% ของยอดคงค้างที่ต้องชำระและไม่น้อยกว่า 500 บาท
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 0-2697-5454
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  1 ธ.ค. 65
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์