• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus)-ธนาคารธนชาต (Thanachart)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : ตั้งแต่ 5.75 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ค. 64
  • 72,761
  จุดเด่น
  สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายปัจจุบันของธนาคาร ที่ต้องการขอวงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อบ้านธนชาต ด้วยการผ่อนแบบสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี หรือนานเท่ากับระยะเวลาของสินเชื่อบ้านธนชาต

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus)
  ประเภทสินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายปัจจุบันของธนาคาร ที่ต้องการขอวงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสินเชื่อบ้านธนชาต ด้วยการผ่อนแบบสบายๆ กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ และระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุดถึง 30 ปี หรือนานเท่ากับระยะเวลาของสินเชื่อบ้านธนชาต
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ที่อยู่อาศัยที่สามารถใช้เป็นหลักประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ โฮมออฟฟิศ อาคารชุด
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท, เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  1. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
  2. อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
  3. มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท/เดือน กรณีเป็นพนักงานประจำ หรือ มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน กรณีเป็นเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ
  4. อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากไม่ถึง 1 ปี ใช้เอกสารหรือหนังสือรับรองจากที่ทำงานเดิมมาแสดงว่ามีอายุงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  5. กรณีมีผู้กู้ร่วม ผู้กู้ร่วมต้องมีส่วนร่วมในการผ่อนชำระหนี้ และควรเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
  6. กรณีสินเชื่อบ้านธนชาตมีการกู้ร่วม สินเชื่อโฮมพลัสจะต้องมีชื่อผู้กู้ร่วมเหมือนกับสินเชื่อบ้าน
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 80 % ของมูลค่าหลักประกัน
  เงินกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท
  สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
  ธนาคารให้วงเงินกู้เป็นสินเชื่อโฮมพลัส (Home Plus) ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักประกันใหม่ โดยที่วงเงินกู้รวมต้องไม่เกินหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  ระยะเวลากู้
  :
  สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท ตั้งแต่ 100,000 ถึง 10,000,000 บาท ตั้งแต่ 5.75 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  อัตราดอกเบี้ยแบบสมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.40% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.15% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.75% ต่อปี

  รับสิทธิเพิ่มเติม

  • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์

   

  อัตราดอกเบี้ยแบบไม่สมัครประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA Smile Home Plus

  • ปีที่ 1 - 3 อัตราดอกเบี้ย MRR - 0.40% ต่อปี
  • หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย 0.15% ต่อปี

  *อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.75% ต่อปี

   

  รับสิทธิเพิ่มเติม :

  • ฟรี ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย
  • ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  1. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  2. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ (Front-end-fee)
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  ร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  1. ค่าประเมินราคาหลักประกันรายย่อยขั้นต่ำ 3,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมค่าพาหนะ (ถ้ามี) นอกเหนือจากนั้นคิดตามระเบียบที่ธนาคารกำหนด
  2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน กรณีขอกู้สินเชื่อโฮมพลัสเพิ่มเติมจากสินเชื่อบ้านธนชาตในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1770
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  6 พ.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์