• สินเชื่อเงินสด
 • สินเชื่อเงินสด
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)-ธนาคารออมสิน (GSB)

  ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี : 5.245 - 6.995 %
  • ข้อมูล ณ วันที่ 7 พ.ค. 64
  • 44,148
  จุดเด่น
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น เพื่อนำไปใช้ประกอบธุรกิจ หรือซื้อที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินสวนเกษตร

  รายละเอียดสินเชื่อ

  ชื่อสินเชื่อ
  :
  สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)
  วัตถุประสงค์สินเชื่อ
  :
  จุดเด่น
  :
  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้น เพื่อนำไปใช้ประกอบธุรกิจ หรือซื้อที่ดินว่างเปล่า หรือที่ดินสวนเกษตร
  รายละเอียดหลักประกัน
  :
  ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม ทั้งนี้ การประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ให้อยู่ในดุลพินิจของธนาคาร
  ผู้มีสิทธิ์กู้
  :
  ผู้มีรายได้ประจำทุกประเภท (เป็นลูกค้าสินเชื่อเดิมของธนาคาร)
  คุณสมบัติผู้กู้
  :
  • ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
  • มีประวัติการชำระหนี้ดี โดยในระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี ไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
  วงเงินกู้
  :
  ไม่เกิน 95 % ของมูลค่าหลักประกัน
  สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท
  ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท ดังนี้
  • เงินกู้ระยะยาว (LT) ไม่เกินวงเงินกู้ตามสัญญาเดิม หรือกรณีเกินวงเงินกู้เดิมได้ไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  • เงินกู้แบบผสม (LT ร่วมกับ OD) ให้กู้รวมกันไม่เกิน 95% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ โดยวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (OD) ไม่เกิน 1,000,000 บาท
  ระยะเวลากู้
  :
  ไม่เกิน 15 ปี
  วิธีการคิดดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
  อัตราดอกเบี้ย
   
  ผู้กู้ จำนวนเงินกู้ ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี
  ผู้กู้ทุกประเภท
  (เป็นลูกค้าสินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร)
  ไม่เกิน 10,000,000 บาท 5.245 - 6.995 %
  รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
  :

  เงินกู้ระยะยาว

  • อัตราดอกเบี้ย MRR - 1.00% ต่อปี

   

  เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี

  • อัตราดอกเบี้ย MOR + 1.00% ต่อปี
  หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย
  :
  อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนเงินกู้ อาชีพและเงินเดือนของผู้กู้
  ดอกเบี้ยผิดนัด
  :
  14% ต่อปี
  ค่าธรรมเนียม
   
  ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมเบิกถอน
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าการทวงหนี้
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าอากรแสตมป์
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่สำคัญ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  การชำระคืนเงินกู้
   
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระเกินค่างวด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  สิทธิชำระคืนก่อนกำหนด
  :
  โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
  หมายเหตุ
  :
  -
  สอบถามเพิ่มเติม
  :
  Tel. 1115
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
  :
  รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข และรายละเอียดกับผู้ให้บริการสินเชื่อทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  update ณ วันที่
  :
  7 พ.ค. 64
  แนะนำสินเชื่อเงินสด
  สมัครออนไลน์